El Col·legi de Veterinaris de Girona i la Federació de Caça de les Comarques Gironines valoren positivament el decret que regula els requisits als quals se sotmet la carn de caça que es destina al consum humà i creu que calia posar ordre a aquest sector. El sector carni, però, creu que, tot i que unifica criteris a l'hora de gestionar les captures i aposta per una gestió integral dels residus, hi ha algunes mancances. Entre elles, considera que augmentarà la burocràcia a l'hora de vendre la carn en establiments de restauració i estableix condicions "diferents" entre les empreses grans i petites dedicades a especejar i comercialitzar aquest producte. El decret, elaborat conjuntament pels departaments d'Agricultura i Salut, dona compliment a la normativa europea en matèria d'higiene dels productes alimentaris i busca facilitar la comercialització d'aquesta carn.

Valoració positiva amb matisos del decret del Govern que regula la seguretat alimentària de la carn de caça. El Col·legi de Veterinaris de Girona i la Federació de Caça de la demarcació veuen bé la mesura perquè creuen posarà ordre al sector i fixarà les inspeccions que aquest producte ha de passar.

El president del Col·legi, Bernat Serdà, diu que ja es feien controls però que la normativa obre ara la porta a sancionar aquells que cometin irregularitats. Creu que tenint en compte l'abundància de senglars que hi ha a la zona (cada any es capturen prop de 20.000 exemplars a les comarques gironines) és important que es reguli el consum públic. "El senglar té un perill afegit perquè s'ha donat diversos casos de triquina", afegeix.

Per la seva banda, el president de la Federació de Caça, Josep Blanquera, diu que ajudarà a comercialitzar "bé" la carn i que pot incentivar que més empreses s'hi vulguin dedicar. "La del senglar és una carn molt saborosa i salvatge i la gent no hauria de tenir por a menjar-ne", insisteix.

A la demarcació, la majoria de carn que es caça la gestiona l'empresa Senglar de Girona, ubicada a Fornells de la Selva (Gironès). El seu gerent, Arnau Padrosa, també valora positivament el decret però recorda que la seva empresa, que va néixer fa vuit anys, es dedica a l'especejat i la comercialització d'aquest producte i analitza escrupolosament la carn que hi arriba.

De fet, diu, fins ara hi havia diverses normatives comunitàries que ho regulaven però creu que el decret del Govern "unifica" criteris i, alhora, aposta per una gestió integral del residus generats.

Malgrat això, creu que la normativa augmentarà la burocràcia per als establiments de restauració que vulguin oferir aquest producte a les seves cartes i, alhora, fixa condicions "diferents" per a majoristes i minoristes. "Als que gestionin fins a 1.400 canals, se'ls exigeix menys i als majoristes més quan, al final, les plantes haurien de reunir les mateixes condicions per poder processar la carn sigui en un volum o en un altre", remarca Padrosa.

Padrosa explica que cada any gestionen al voltant de 10.000 canals, el 95% dels quals són porcs senglars. Precisament, aquesta última temporada el volum ha disminuït lleugerament. "Ara s'ha fet aquest decret que unifica però a vegades es fan interpretacions dels reglaments comunitaris i en el cas de la triquina se'ns està obligant a fer procediments que dificulten bastant l'activitat i que ens han obligat a reduir el volum per poder seguir endavant", insisteix.

Per Padrosa, hi ha més quantitat de carn que demanda i "no sempre" es facilita la seva comercialització. "Aquesta carn té unes virtuts que no estem aprofitant i a vegades sobreexplotem el medi quan tenim d'altres productes", afegeix.

Facilitar la comercialització

El decret, elaborat conjuntament pel departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el departament de Salut, dona compliment a la normativa europea en matèria d'higiene dels productes alimentaris. L'objectiu principal és facilitar la comercialització de carn silvestre regulant la seva recollida, transport i condicionament i establint els circuits i les mesures per garantir al màxim la seguretat alimentària i la sanitat animal.

S'emmarca en el Pla de prevenció de danys i els riscos originats per la fauna cinegètica impulsat pel departament d'Agricultura, que desplega un pla d'actuacions per equilibrar l'ecosistema i controlar les sobrepoblacions de determinades espècies.