La Diputació de Girona destinarà 100.000 euros a fomentar programes i projectes de caràcter educatiu a les comarques gironines. I, segons ha informat, ho farà a través de la primera gran convocatòria de subvencions vinculades a l'educació que impulsa des de que l'any passat va incorporar aquest àmbit a l'àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar. Aquests ajuts tenen com a objectiu promoure el talent i la capacitat artística, creativa, crítica i d'emprenedoria cultural de l'alumnat en el marc del seu creixement personal i professional, així com a les necessitats concretes dels alumne amb necessitats especials i el foment del talent. Els ens interessats poden presentar les sol·licituds fins al 29 de març.

Poden optar a aquestes subvencions projectes i programes escolars que tinguin com a principal objectiu el fet de treballar la cultura o els drets culturals com a element de la identitat i com a base de la cohesió social i la convivència a la societat del segle XXI; centres d'educació especial que facin inversions per fer més accessibles els equipaments i garantir el dret universal de l'accés a l'educació i activitats de formació d'adults que tinguin com a objectiu treballar la cultura o els drets culturals com a element de la identitat individual.

L'import de cada ajut que es concedeixi serà de com a màxim 10.000 euros i com a mínim de 500 euros. Se subvencionaran actuacions, activitats i inversions realitzades entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019.