En un context en que l'atenció al càncer implica cada vegada la participació de més professionals, la infermeria oncològica es reivindica com l'enllaç que guia el pacient i la seva família en tot el procés de la malaltia amb la commemoració, avui, del Dia Europeu de la Infermeria Oncològica. De la Direcció de Cures de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) a Girona en depenen prop d'un centenar de professionals, que actuen com a fil conductor per a l'engranatge que suposa la complexa atenció que requereix el malalt oncològic, des del moment del diagnòstic i per a totes les fases de la malaltia.

«Combinen els coneixements científics i les habilitats tècniques amb la cura de les persones amb càncer i dels seus familiars, poden desenvolupar diferents rols, en la pràctica clínica, la prevenció, la recerca, la formació, i treballen en diferents entorns, com l'hospitalari, el comunitari o ambulatori», explica l'adjunta a la Direcció de Cures de l'ICO Girona, Imma Brao, que assenyala que una de les missions d'aquestes professionals és identificar «les necessitats de cada pacient i família, per empoderar-los i que puguin participar activament en la planificació de les cures i prendre les seves propies decisions, fomentant l'enfoc integral».

«La infermeria actua ja en les primeres fases de la malaltia. El primer dia, el pacient rep el diagnòstic i se li fa una proposta terapèutica, rep molta informació de cop i, d'alguna manera, la infermeria contribueix a resoldre els dubtes i l'acompanya i coordina totes les fases del tractament i la malaltia, el seu paper valora el pacient i connecta els integrants de l'equip interdisciplinari que el tracta i els diferents nivells assistencials, no només l'hospitalari», assenyala Brao.

Destaca, a més, habilitats com la comunicació i l'empatia per abordar cada cas de forma individual, i es converteix en «un referent per al pacient», així com pel que fa a les tasques relacionades amb l'educació sanitària per donar consells per prevenir determinats efectes de la teràpia. «A mesura que s'incorporen nous tractaments que generen nous riscos, la infermeria oncològica ha de saber detectar possibles complicacions i anticipar-s'hi, per fer prevenció i que no es produeixin o tractar-los quan ja ho han fet», continua.

En aquest sentit, detalla que el rol que juguen aquests professionals impacta en la qualitat de vida del pacient i en la seva salut, si bé l'especialitat encara no està reconeguda.

«A Catalunya tenim estudis de màster i postgrau en infermeria oncològica, però el que es demana, aquí i a nivell europeu, és aconseguir el reconeixement de l'especialització, amb formació reglada perquè això facilitaria la circulació d'infermeres del càncer a Europa», conclou Brao.