Els hotels gironins van patir al maig un descens del 21% del turisme nacional, entenent com a tal tant els clients catalans com els de la resta d'Espanya. Tot i que el mes de maig no és encara de plena temporada, el brusc descens fa planejar alguns dubtes sobre la temporada estiuenca que acaba de començar. Per fortuna pels hotelers, en el mateix mes de maig el turisme estranger es va mantenir, augmentat en un 0,8% les pernoctacions respecte a maig de 2018. En el còmput global, maig es tanca pels hotels de les comarques de Girona amb una baixada del 5,76% del nombre de pernoctacions, segons les dades donades a conèixer ahir per l'Institut Nacional d'Estadística

Les 356.994 pernoctacions que els hotels gironins van assolir en maig de 2019 s'han convertit en el mateix període d'aquest any en 282.285. Sumades a les 827.723 de clients estrangers sumen un total d'1.110.008, inferior en quasi 68.000 pernoctacions a les de maig de l'any passat.

Descens moderat a Catalunya

Al total de Catalunya també hi ha hagut un descens de les pernoctacions hoteleres, però força més moderat que a les comarques de Girona. Els hotels catalans han sofert una caiguda de l'1,5% en nombre de pernoctacions el mes de maig. Les de clients nacionals han baixat un 3,5%, i les d'estrangers, un 0,9%.

A Espanya, el mes de maig els hotels van registrar més de 32 milions de pernoctacions, la qual cosa suposa un 0,4% més que en el mateix mes de 2018. És el segon mes consecutiu en el qual augmenten les pernoctacions hoteleres, encara que l'avanç interanual de maig s'ha moderat més de sis punts respecte al d'abril, que es va veure afavorit per la celebració de la Setmana Santa.

L'augment interanual de les pernoctacions al maig es deu a la pujada en un 6,5% de les pernoctacions realitzades pels espanyols, ja que les realitzades pels estrangers van baixar un 2,1%.

L'estada mitjana va baixar en el cinquè mes de l'any un 4,6% respecte al mateix mes de 2018, situant-se en tres pernoctacions per viatger.

En els cinc primers mesos de l'any, les pernoctacions es van incrementar un 1,4% respecte al mateix període de 2018.