Durant els dies 19, 20, 21 i 22 de juliol, Sant Gregori celebra la festa major, amb una programació oberta i per a tots els públics. L'escenari principal tindrà dues nits de concerts, divendres i dissabte, amb l'Orquestra Montecarlo, Banda Neon, l'Orquestra Di-Versiones i WASA. El diumenge a la tarda serà el torn del Gran Concert i Ball de Festa Major amb l'Orquestra La Selvatana. A més a més, es podran trobar també activitats de tota mena i en diferents franges horàries.