L’Observatori de les altes capacitats de la UNED a Girona ha alertat dels riscos de les temperatures elevades i continuades, com les de l’última onada de calor, en les capacitats cognitives dels infants.

El director d’aquest centre i psicòleg, Àngel Guirado, va advertir de la reducció de la capacitat per concentrar-se i recordar, de l’aparició d’insomni i d’intraquil·litat diürna.

Aquestes serien possibles conseqüències a curt termini de què els menors no es protegeixin de la calor, però l’expert va afegir que a mig i a llarg termini «l’insomni persistent pot provocar un retard en el creixement, petites alteracions en la motricitat fina i més dolors musculars de creixement». Àngel Guirado també va apuntar a la disminució de la capacitat per recordar i a diverses alteracions en les capacitats cognitives, que poden ser la planificació, el raonament, l’atenció, la memòria i l’execució.

Des de l’observatori gironí van indicar que «aquestes conseqüències poden presentar-se en més o menys intensitat segons les característiques personals, la zona geogràfica i les variables externes d’exposició».

En consideració dels responsables de l’Observatori de les altes capacitats de la UNED a Girona, la informació que es dona sobre la població més vulnerable durant episodis de calor se centra en la gent gran i oblida els nens.

Segons va manifestar Guirado a través d’un comunicat, «a les platges hem observat que, de mitjana, hi ha prop d’un 50% d’adults que es protegeixen el cap, mentre que això només s’observa en un 2 i un 5% dels nens, un percentatge baixíssim si el comparem amb els efectes negatius que la calor intensa té en un cervell en fase de creixement».

Precaucions a seguir

D’altra banda, «com que no és possible establir una relació causal directa clarament observable», des de l’observatori «recomanem que s’insisteixi en aquest grup de risc, els menors». Pel que fa a les precaucions, aconsella «evitar les hores de màxima insolació, regular el temps d’exposició al sol a no més de dues hores, beure molta aigua i, sobretot, portar gorra o mocador protector al cap».