La plataforma d’Afectades per les oposicions docents 2019 ha més que triplicat el nombre de mestres i professors adherits al manifest amb què demanen la impugnació del procés selectiu per irregularitats en alguns tribunals.

Dijous 25 de juliol, tal com va informar Diari de Girona, hi havia més de 200 aspirants a ocupar una plaça de la funció pública del Departament d’Educació que reclamaven la revisió de les oposicions, però ahir ja eren 775 -segons informa el col·lectiu a través de la seva pàgina de Facebook.

Les queixes

Els arguments principals de la petició i dels recursos d’alçada que preparen són la falta de transparència en els criteris d’avaluació, el fet de no respectar l’anonimat dels aspirants i de dificultar la presentació de reclamacions.

En ser preguntat per les queixes dels opositors, el Departament d'Educació va negar tenir constància de cap irregularitat i va instar els opositors a informar l'administració, ja sigui «a través de les reclamacions presentades davant dels tribunals i les comissions de selecció o dels posteriors recursos davant la Direcció General del Professorat i personal de centres públics». Després, va aclarir, s'analitzaran i es resoldran les queixes per «garantir els drets de les persones participants i evitar qualsevol tipus de greuge».