La Fundació tutelar de Girona, Support, dedicada al suport jurídic i social amb el major nombre de persones acompanyades de Catalunya -972 a data de 30 de juliol de 2019-, assumeix el 60% de les assistències de tot Catalunya: 81 casos dels 141 de tota la resta de províncies catalanes. La fundació ho atribueix a la seva aposta per aquesta figura perquè que, des del seu punt de vista, és la que més s'apropa al paradigma de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.

L'assistència és un mecanisme jurídic previst al Codi civil català que permet que una persona major d'edat que, a causa d'una discapacitat, no estigui en disposició de tenir cura d'ella mateixa o dels seus béns pugui sol·licitar a l'autoritat judicial el nomenament d'un assistent pel procediment de jurisdicció voluntària.

La Fundació Support va destacar que la novetat d'aquesta figura és que no es basa en la incapacitació, sinó que la persona sol·licita al jutjat la necessitat d'un suport per exercir en algunes esferes de la seva capacitat jurídica. Aquest suport pot abastar l'àmbit personal i patrimonial i és la pròpia persona que determina que vol assistència, qui ha de donar-li aquest suport i els àmbits en els quals vol ser assistida. El jutge designa, després d'escoltar la persona, qui li prestarà aquest suport i perfila en quina mesura inclourà l'abast personal o patrimonial.