El sindicat Sepla ha assegurat aquest divendres que Ryanair ha obligat els pilots situats a la base de Girona a signar uns contractes "que contradiuen el que estableix la legislació espanyola vigent".

Segons el sindicat, un informe de la Inspecció de Treball ha constatat que els contractes signats tant per tripulants de cabina com pels pilots de la base de Ryanair a Girona "no s'ajusten a la legislació nacional vigent".

L'informe recull les diferents irregularitats que afecten "greument" aspectes laborals dels treballadors de la companyia, i a les quals són sotmesos tant els tripulants de cabina com els pilots a l'hora de signar els nous contractes laborals proporcionats per la companyia aèria.

Durant la negociació de l'ERO --que en un principi afectava les bases de Girona, Gran Canària, Tenerife Sud i Lanzarote--, Ryanair va fer una proposta en la qual condicionava no tancar la base de Girona, i deixar-la com a base estacional i amb la conversió de contractes de plantilla a fixos discontinus, al fet que els sindicats acceptessin les condicions de l'ERO per a la resta de treballadors afectats, en termes de mínims legals.

Sepla ha criticat que la companyia pretén que els pilots amb base a Girona es converteixin en "treballadors itinerants", segons la Inspecció de Treball.

Les "acusades retallades salarials" a què haurien de fer front els treballadors de Girona tampoc no compleixen, segons Inspecció de Treball, amb els mínims legals, perquè la retribució garantida quedaria per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

"Ryanair va obligar els pilots a signar aquest tipus de contractes, aprofitant que els representants dels treballadors no eren coneixedors d'aquestes modificacions contractuals, amb l'objectiu de treure partit a l'estat de pressió a què aquests estaven sent sotmesos", ha criticat el sindicat.

A més a més, l'aerolínia irlandesa ha exigit l'exclusivitat laboral a aquests treballadors i pretén obligar els seus treballadors de Girona a passar els controls sanitaris quan ho consideri necessari, i podria rellevar el treballador del seu lloc una vegada se'n coneguin els resultats.