L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha presentat un recurs de cassació a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que permet fer la planta de triatge a la finca de Can Coma de Baix a Sant Jaume de Llierca sempre que es respecti el sòl protegit i s'adaptin els accessos a la instal·lació. Ara, el recurs ha de ser acceptat pel Tribunal Suprem, cosa que pot retardar-se uns cinc o sis mesos. En cas que el Suprem accepti el recurs, començarà un altre procés i s'haurà d'esperar una altra sentència.

L'alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol, ha plantejat que han presentat el recurs perquè els ho han recomanat els advocats que porten la defensa del municipi respecte a la planta de triatge. Cargol ha definit el recurs com una acció tècnica de dret administratiu basada en el fet que existeix jurisprudència sobre temes que la sentència del TSJC no tracta.

Ha concretat que el veredicte fet públic el 26 de gener no parla de la tipologia dels terrenys on el Consell Comarcal preveu fer la planta de triatge. Cargol ha explicat que la sentència no planteja prou el fet que els terrenys on pot anar la planta són permeables.

Tampoc, segons el seu criteri, el veredicte no tracta amb suficiència el fet que els planejaments coneguts no parlen de la necessitat d'una planta de triatge a la Garrotxa.

Finalment, també ha considerat que la sentència no parla prou d'un estudi sobre el medi ambient fet per la Universitat Autònoma de Barcelona que va ser presentat per l'Ajuntament en la primera part del litigi.

Per la seva part l'Associació de Naturalistes de Girona ha anunciat que no recorrerà la sentència i que esperaran el veredicte del Suprem. De tota manera, els naturalistes es refermen en l'oposició a la planta a Can Coma de Baix i reclamen que s'ubiqui en sòl industrial.

L'associació de veïns No a la Planta, en els últims dies, també s'ha tornat a posicionar contra la ubicació d'aquesta a Sant Jaume de Llierca. La consideren un equipament innecessari i estan disposats a fer actes reivindicatius si es confirma la ubicació a Can Coma de Baix.

El Consell Comarcal

Des d'un primer moment el Consell Comarcal de la Garrotxa es va mostrar satisfet amb el veredicte del TSJC i no presentarà cap recurs. El Consell sap que ara si respecta els límits amb l'espai protegit i arregla els accessos pot fer la planta a Can Coma de Baix. Per respectar els límits i renovar els accessos, ha de redactar un altre pla especial urbanístic, cosa que també necessita un temps.