Més de la meitat de les dones gironines que l'any passat van trucar al servei telefònic de la Generalitat per denunciar violència masclista i que, per tant, són víctimes indirectes de les agressions. Així ho alerta l'Institut Català de les Dones (ICD), que acaba de fer públic l'informe estadístic de les trucades que el número 900 900 120 -gratuït, anònim i en funcionament 24 hores- va rebre durant el 2019.

El 91% de les 753 comunicacions fetes des de municipis gironins -685, concretament- denunciaven situacions que es corresponien amb violència masclista, mentre que el 9% restant, no -segons indica l'estudi.

Encara que en un mateix cas solen coincidir diferents tipus de violències, la psicològica és la més freqüent, ja que està present en el 96,4% de les peticions d'ajuda telefònica; seguida de la física, que es dona en un 41,5% dels casos; l'econòmica, en un 10,2%, i la sexual, que equival al 2,9%.

La gran majoria d'agressions masclistes, 648, es van produir en l'àmbit de la parella i la resta es reparteixen entre els àmbits familiar (18) i sociocomunitari (17); unes xifres que es completen amb dos casos situats a la feina. Pràcticament la meitat de les males conductes en entorns socials o comunitaris, el 44,1%, es corresponen agressions sexuals; a les quals s'hi sumen un 11,8% de casos d'assetjament sexual.

Alerta dels professionals

El més habitual és que siguin les mateixes dones les que recorrin al 900 900 120, però darrere del 85% de les trucades efectuades des de Girona l'any passat hi ha professionals que treballen en diferents recursos assistencials; la meitat, de titularitat pública.

El gruix de les usuàries del servei s'emmarquen en una franja d'edat que va entre els 31 i els 50 anys, amb predomini de la dècada que arriba fins als 40, a la qual hi pertanyen el 38% de les dones que pateixen violència masclista. El tercer bloc d'edat més present en el registre telefònic va dels 18 als 31 anys i representa el 16,1% del total.

Pel que fa als fills, si bé el 50,7 per tant d'aquestes dones en tenen que són menors d'edat quan es produeix la violència i viuen en el nucli familiar, un 29,3% no en tenen.

La segona situació més habitual, amb un 14,2%, és la de fills majors d'edat; la meitat dels quals encara viuen a casa i l'altra, a fora. L'informe de l'Institut Català de les Dones també recull que un 2,8% de les afectades per algun tipus de maltractament l'any passat estaven embarassades quan els van patir.

A part de les directament implicades, les amistats conformen el col·lectiu que més acudeix al servei telefònic de la Generalitat: el balanç del 2019 mostra que el 28,5 per cent de les comunicacions provenien d'aquest entorn pròxim a la víctima. Hi ha un altre 27,4% sense especificar, un 23,1% en què va ser algun dels pares qui va marcar el número de telèfon, un 15,1% als germans i un 5,9% als fills.

Més d'una tercera part de les trucades ateses es van derivar al servei d'atenció a les dones i un 21,6%, als serveis de seguretat i policials.