11 de maig de 2020
11.05.2020
Diari de Girona

Establiment del barem en els criteris de prioritat per accedir als centres

10.05.2020 | 23:23
Establiment del barem en els criteris de prioritat per accedir als centres

A l'educació primària, ESO i batxillerat -excepte la modalitat d'artístic- tenen preferència els alumnes que provenen d'un centre adscrit al centre demanat. A ESO i batxillerat, només per alguns centres, també tenen preferència els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment.

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents:

1. Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

2. Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.

Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.

Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.

3. Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

4. Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

5. En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook