07 de juny de 2020
07.06.2020
Diari de Girona

Multes de fins a cent euros per no portar mascareta un cop s'aixequi l'estat d'alarma

El Govern prepara un decret amb noves mesures a partir del 21 de juny ?El text inclou normes de prevenció i control i per anar a la feina

06.06.2020 | 23:17
Gent caminant amb mascareta pels carrers de Girona.

El Consell de Ministres aprovarà dimarts un nou decret que regularà les mesures de prevenció, contenció i coordinació per controlar el coronavirus una vegada que el 21 de juny acabi l'estat d'alarma i mentre no sigui declarada oficialment la finalització de la crisi sanitària. Aquestes són les principals mesures proposades pel Govern en l'esborrany que presentarà avui a les comunitats autònomes.


Prevenció i higiene

-Ús obligatori de màscares per als més grans de sis anys a la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o que es trobin oberts al públic, així com en els transports, sempre que no sigui possible garantir una distància física entre persones d'entre 1,5 i 2 metres.

-L'incompliment serà considerat infracció lleu sancionat amb una multa de fins a cent euros.

-La venda unitària de mascaretes quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment només es podrà fer a les farmàcies.

-Els llocs en els centres de treball han d'estar ordenats per garantir la distància física i els torns organitzats per evitar aglomeracions.

- Tots els centres de treball han d'adoptar mesures de neteja i desinfecció i proporcionar als treballadors equips de protecció, sabó o gels hidroalcohòlics. Aquestes mesures afecten també els centres docents, establiments comercials, centres residencials de caràcter social i les activitats d'hostaleria i restauració.

- Els centres de gent gran hauran de presentar un pla específic de contingència orientat a la identificació precoç de possibles casos entre residents, treballadors i els seus contactes, a la notificació immediata i a l'activació, si s'escau, dels procediments interns i de coordinació amb el sistema sanitari que correspongui.

Els transports

-Els operadors hauran de regular l'oferta de places i el volum d'ocupació en els serveis de transport públic de viatgers per via marítima, per ferrocarril i per carretera, tots ells de competència estatal.

-En el transport amb número de seient preassignat s'ha de conservar la informació de contacte dels passatgers durant un mínim de quatre setmanes.

- En el transport marítim, s'habilita el director general de la Marina Mercant per ordenar, a proposta del Ministeri de Sanitat, l'adopció de mesures sanitàries per al control dels passatgers de vaixells, inclosos els de tipus creuer, que realitzin viatges internacionals i naveguin per aigües de la mar territorial a fi d'entrar en ports espanyols.

Productes sanitaris

-Els fabricants i comercialitzadors dels medicaments considerats essencials per a la gestió sanitària del COVID-19 hauran de seguir informant de l'estoc disponible, la quantitat subministrada en l'última setmana i la previsió d'alliberament i recepció de lots, incloent les dates i quantitats estimades.

-També han de garantir l'abastament, inclosos els períodes de vacances i caps de setmanes, amb una distribució capaç de cobrir el consum amb l'agilitat necessària.

-Haurà de quedar garantida la fabricació i posada a disposició de màscares quirúrgiques, bates quirúrgiques, solucions i gels hidroalcohòlics i antisèptics de pell sana a un ritme adequat per atendre el considerable volum de demanda existent.


Vigilància Epidemiològica

-Declaració obligatòria urgent de la malaltia.

- Els serveis de salut de les comunitats autònomes hauran de garantir en tots els nivells de l'assistència i, especialment, en l'atenció primària, que a tot cas sospitós de COVID-19 se li realitzarà una prova diagnòstica per PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular, tan aviat com sigui possible des del coneixement dels símptomes.

-Els laboratoris públics i privats autoritzats per a la realització de proves diagnòstiques han de remetre diàriament al Ministeri de Sanitat les dades de totes les proves realitzades.


Capacitat del sistema

-Les comunitats autònomes hauran de garantir les capacitats de sistema sanitari en matèria de recursos humans i elaborar plans de contingència que permetin comptar en un termini de màxim de cinc dies d'entre 1,5 i 2 llits de cures intensives i d'entre 37 i 40 llits per a malalts aguts per cada 10.000 habitants.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook