19 de juliol de 2020
19.07.2020
Diari de Girona

Decàleg d'inquietuds freqüents davant la tornada a les aules

El Departament d'Educació intenta contestar les preguntes més habituals de les direccions dels centres, amb una guia per aplicar les mesures per al setembre que ha aprovat el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya

19.07.2020 | 00:14
Decàleg d'inquietuds freqüents davant la tornada a les aules

El sistema de preguntes i respostes sobre la covid-19 que la Direcció general de Protecció Civil i altres àrees de la Generalitat van implantar amb l'inici de la pandèmia s'ha fet extensible a la Conselleria d'Educació, que intenta aclarir, així, els punts foscos, confusos o que durant les últimes setmanes han estat objecte d'un canvi darrere l'altre.

Es tracta d'un document elaborat aquest juliol que, a més de respondre les inquietuds més habituals, també dona orientacions per aplicar les mesures que el Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat) ha aprovat de cara al curs 2020-2021.

Tot seguit, les deu qüestions que el Departament d'Educació ha considerat necessari respondre, encara que moltes vegades ho fa utilitzant fórmules condicionals o amb afegitons del tipus «quan convingui», «és aconsellable» o «preferiblement», de manera que les decisions finals sovint queden en mans de la direcció de cada centre educatiu.

La base de tot en el pròxim curs: grups estables d'alumnes

Les ràtios d'alumnes baixes anunciades al principi queden lluny i el nombre màxim per aula serà l'habitual, tot i que es formaran grups estables en els quals podrà anar més d'un professional. Entre altres qüestions –perquè es tracta d'un apartat llarg–, el Departament informa que un docent i un professional de suport educatiu poden formar part d'un sol grup; es mantenen les especialitats; no poden crear-se grups estables per nivell o cicle, excepte a les rurals «quan es donen les condicions»; els grups amb alumnat de cursos diferents s'autoritzen «per criteris pedagògics o d'organització»; o «és viable, però poc recomanable», que un especialista treballi amb dos o tres cursos diferents.

Mascaretes, distància, higiene i desinfecció d'espais

Amb relació a la protecció sanitària d'alumnat, docents i altre personal, Educació diu que s'adaptaran els criteris del Govern i que si el Departament de Salut «marca que les mascaretes són obligatòries, aquesta mesura afectarà també als centres educatius»; més endavant, però, indica que no s'han de portar a dintre d'un grup estable. Pel que fa a la distància entre persones, l'estableix en un metre i mig tant en espais tancats com oberts; a dintre de grups estables –que al menjador han d'estar separats entre ells– hi ha d'haver un metre entre cadira i cadira. Es pot utilitzar l'aire condicionat amb filtres nets i s'han de garantir punts de rentat de mans, gel hidroalcohòlic, i la neteja d'espais i material que, preferiblement, ha de ser individual.

Actuació davant la sospita d'un cas de contagi al centre

Si se sospita que un alumne té la covid-19, se l'ha de dur a un espai separat, posar-li mascareta, prendre-li la temperatura, contactar amb la família, informar els serveis territorials d'Educació i, si els símptomes són greus, trucar al 061. Si la sospita recau en algú que és a casa, s'aclareix que l'activitat continuarà a l'espera del resultat de la prova diagnòstica.

Ocupació d'espais i distribució de les activitats

La guia informa que es poden utilitzar les aules i els espais educatius habituals; «de manera general», els grups han d'estar al mateix lloc; «no és aconsellable» que diferents grups utilitzin llocs comuns; l'activitat física és millor practicar-la a l'aire lliure, i pel que fa «al pati, es procurarà que cada grup es mantingui estanc».

La mobilitat de mestres, especialistes i altre personal

Seguint sempre les mesures de protecció, els especialistes de Música i d'Educació física, el mestre de Religió i els docents itinerants de les zones d'escolarització rural poden entrar a totes les aules on calguin. Pel que fa als tècnics d'educació infantil compartits en diferents classes, s'especifica que han de dur mascareta.

Control de les entrades i les sortides a les instal·lacions

Com a principi general, cal evitar les aglomeracions i que coincideixin alumnes de més d'un grup als passadissos i els lavabos; es pot habilitar un espai d'acollida per a germans de diferents grups –amb mascareta i distància– i mantenir les activitats programades amb persones externes; es recomana que els pares no entrin al centre, i es podrà allargar el període d'adaptació de P3 i fer-ne també per als de P4, ja que han estat molt de temps allunyats de l'escola.

Possibilitat de model híbrid, presencial i virtual

Educació només parla del model híbrid als ensenyaments postobligatoris per dir que ha de ser excepcional, i que a tercer i quart d'ESO s'ha de garantir la presencialitat de l'alumnat. En aquest bloc, també fa referència a la sisena hora i al suport educatiu especialitzat, que cada centre pot decidir si manté però, un cop ho hagi fet, ho ha de comunicar.

Organització de les assignatures optatives

Els centres poden plantejar-se l'optativitat de matèries i de la segona llengua barrejant alumnes, però amb mascareta i seguint la resta de mesures de seguretat. També amb distància o protecció facial, a quart d'ESO es poden barrejar grups en assignatures de modalitat o optatives, i la Conselleria aclareix que no es poden impartir de forma telemàtica –com tampoc la segona llengua. Ara bé, Educació diu que els centres han de preveure una oferta no presencial «per si calgués fer un altre confinament total o parcial». Sobre l'alumnat de batxillerat artístic, podran fer classes a l'escola d'art mantenint el metre i mig de distància o posant-se la mascareta. Pel que fa als estudiants del Conservatori de Música, podran usar espais específics dels centres, vetllant per la seguretat.

Els mestres d'educació especial i d'audició i llenguatge

Educació explica que uns i altres podran tenir un grup estable i fer de tutors, tot respectant les mesures sanitàries si atenen alumnes de grups diferents. Es permet la presència de més de dos professionals a l'aula «si organitzativament és possible i la major part de la jornada laboral transcorre en aquest grup». L'escolarització compartida en centres ordinaris i d'educació especial és possible «mentre la situació epidemiològica ho permeti».

Apunts per a les llars d'infants

Com la resta de centres, han d'elaborar un pla provisional al juliol i un de definitiu al setembre; no cal, però, en les que participen en un pla experimental en escoles rurals. «En cas de necessitat», poden barrejar-se infants de diferents edats.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook