L'Agència Catalana de l'Aigua localitzarà els punts de la séquia Molinar on, de forma anòmala, van a parar les escorrenties de la muntanya de Sant Roc durant episodis de pluja. Les escorrenties haurien d'anar als torrents i recs que hi ha a la mateixa muntanya. Les actuacions per evitar esllavissades aniran a càrrec de l'ACA, segons l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, mentre que l'Ajuntament assumirà el manteniment del canal al pas pel municipi i mantindrà els vagants oberts sempre que calgui.