El Consell Comarcal del Pla de l'Estany va aprovar el passat 23 de desembre, en l'últim ple extraordinari de l'any, un pressupost de catorze milions d'euros per a l'exercici 2021, un milió més que l'any anterior. De moment, i a l'espera de disposar de la xifra exacta dels romanents, l'única inversió autoritzada és de 160.000 euros que es distribueixen en tres àmbits: informàtica, equips tècnics i inversions diverses en medi ambient vinculades, sobretot, al nou model de recollida de residus dels ajuntaments.

Una vegada tancada la liquidació del pressupost d'engunay, s'estudiaran els projectes que pot dur a terme el Consell de cara al 2021 amb la incorporació dels romanents tant del 2020 com dels anys anteriors, xifra que puja a més d'un milió d'euros. Amb el nou pressupost preveuen dur a terme els mateixos serveis que s'oferien a la comarca, i no es descarta prendre mesures de caràcter social per continuar lluitant contra els efectes de la pandèmia. El president, Francesc Castañer, va reconèixer que, sense els ingressos de la Generalitat i de l'augment de tones a l'abocador, hagués estat complicat quadrar el pressupost.