Exercim el nostre dret de rèplica a l'article d'opinió del Sr. Josep Maria Amargant i Codina «En Resposta al Sr. Aleix Pineda i la Sra. Marta Balcells», publicat a la secció «Comarques» del Diari de Girona en data 15 d'abril del 2021, degut al fet que conté fets inexactes que causen perjudici a les persones esmentades, concretament al Sr. Aleix Pineda, Sra. Marta Balcells i Sra. Carmen Perxés. Per aquest motiu, a continuació els exposem les imprecisions i fets erronis que formen part de l'article,

On diu «[...] malgrat el parer del Sr. Pineda i de la Sra. Balcells, la llibertat d'expressió i opinió és el dret de tot individu d'expressar idees i opinions lliurement». «És sorprenent i indignant que a aquestes altures hagi de recordar i reivindicar el dret de la llibertat d'expressió».

Cal posar de manifest que les persones anomenades en cap moment hem limitat ni prohibit la llibertat d'expressió, ans al contrari, entenem que cap treballador públic ni representant sindical ha de fer ús de la llibertat d'expressió per insultar i faltar al respecte a un càrrec electe ni a un treballador de la Diputació de Girona, que es el cas que ens ocupa i això mateix en vàrem deixar constància mitjançant un escrit presentat per registre a la Diputació en data 12 d'abril del 2021.

On diu «Arran d'aquestes actuacions, el Sr. Fermí Santamaria, aleshores vicepresident de la Diputació, va amonestar el Sr. Pineda per bocamoll. Ho recordeu, Sr. Pineda, Sra. Balcells i Sra. Perxés».

Si agafem el diccionari i cerquem la paraula «amonestar» trobarem el següent significat: «Imposar (a algú) una sanció de caràcter lleu per infraccions de disciplina administrativa, de treball, etc». Desmentim aquesta afirmació. El Sr. Fermí Santamaria no ens va amonestar, com tampoc ho va fer el departament de Recursos Humans. La situació a la qual es fa referència, va ser una reunió amb el Sr. Fermí Santamaria, el Sr. Pineda i la Sra. Perxés, i en la qual el Sr. Amargant no en va formar part, que es va desenvolupar de manera cordial, per explicar els motius de l'escrit presentat pels representants del Comitè d'empresa del CSIF amb relació a les modificacions de les relacions dels llocs de treball per a l'any 2019.

On diu «[...] que en aquell moment éreu representants del CSIF al Comitè d'Empresa i jo mateix era el president de la Junta de Personal?»

L'última afirmació es falsa. Recordem que mentre els representants del CSIF (Sr. Pineda, Sra. Balcells i Sra. Perxés) eren majoria dins el Comitè d'empresa, la Presidència de la Junta l'exercia el sindicat majoritari CCOO, i no l'autoproclamat president de la Junta el Sr. Josep Maria Amargant.

On diu «El mateix Sindicat us en va expulsar».

És fals, el Sindicat CSIF no ens va expulsar del sindicat en cap moment. Les persones que formàvem part del Comitè d'empresa vàrem estar realitzant les tasques de negociació i representació dels treballadors de la corporació com a Comitè d'empresa del CSIF fins a les últimes eleccions del passat gener del 2020 (a les actes de les Comissions ens remetem). Més encara, abans de les eleccions i un cop nosaltres ja havíem contactat amb la Intersindical per la creació d'una llista sindical, el president de CSIF a Girona va sol·licitar verbalment durant una reunió a la Sra. Marta Balcells i al Sr. Pineda que representéssim al sindicat CSIF en les properes eleccions sindicals per conformar el nou Comitè d'empresa i Junta de personal respectivament, fet que vàrem agrair que ens tinguessin en consideració, però volíem encetar un camí nou i diferent dins el sindicalisme. Resulta casual i anecdòtic que després de les últimes eleccions sindicals no hi hagi cap delegat del CSIF ni al Comitè d'empresa ni a la Junta de personal de la Diputació de Girona.

On diu «I on éreu també, Sr. Pineda i Sra. Balcells, quan fa uns dies un senyor a Twitter acusava de corrupció la Diputació i, especialment, el Servei de Xarxa Viària? Qui defensava els treballadors d'unes calúmnies d'aquest abast? Ni un ni l'altre van dir res, amb l'agreujant que la mateixa Sra. Marta Balcells és treballadora del Servei de Xarxa Viària».

En aquest cas, la pregunta més adequada fora «On era el Cap de protocol, premsa i comunicació, responsable últim de la gestió de les xarxes socials?». Segons expressa la política de participació a les xarxes socials «La Diputació de Girona i el seu grup institucional fan una aposta decidida per les xarxes socials amb l'objectiu de fomentar la transparència, la participació, la innovació, la qualitat, la interacció i, en definitiva, els valors vinculats al bon govern. L'Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació de la Diputació de Girona gestiona directament les xarxes socials de la corporació». En els tweets a què es fa referència queda clar que s'interpel·la a la Diputació mitjançant el compte @DiputacioGirona i aquesta no pren cap tipus de mesura més que la de guardar un escrupolós silenci.

Considerem un fet molt greu la utilització d'aquest diari amb l'objectiu de desacreditar i difamar els màxims representants dels treballadors de la Diputació de Girona utilitzant la falsedat com argument i amb l'agreujant de fer-ho de forma pública.