Comencen les excavacions arqueològiques al castell de Montagut de Llagostera, un monument històric del municipi que el passat setembre va patir un esllavissament. En concret, es va esfondrar part d’un mur adossat a la torre i hi va haver diversos despreniments del terreny que poden posar en risc la resta de vestigis de la fortalesa.

La intervenció arqueològica vol descobrir i documentar les diferents estructures del castell, perquè en un futur es pugui consolidar i restaurar el jaciment. Es posarà especial interès a aquelles zones que requereixin una actuació urgent.

Actualment, el castell de Montagut es troba en estat d’abandó. S’hi pot apreciar una torre de planta circular, d’uns cinc metres de diàmetre, i d’una alçada màxima de dos metres. També s’hi pot veure un tram de muralla espitllera, d’una longitud de 9 m i una altura màxima de 4,5 m.

Les actuacions s’executaran per un equip expert format per un arqueòleg i dos auxiliars d’arqueologia i està previst que s’allarguin fins a principis de juny.