La Universitat de Girona col·laborarà en una recerca per produir hidrogen verd i biometà a partir de bioresidus urbans, agroalimentaris i fangs de depuradora. Es tracta del projecte Eclosion, que compta amb finançament dels fons Next GenerationEU i l’impulsa un consorci format per vuit empreses liderat per Aqualia i on també hi col·labora l’ACA. En concret, a la depuradora de Lleida s’investigarà, amb la col·laboració de la UdG, l’obtenció de biometà a partir de la coproducció d’hidrogen in situ. També es provarà una pila de combustible alimentada amb biogàs purificat per tal de verificar-ne el rendiment i avaluar-ne l’aplicabilitat tecnicoeconòmica, en aquest cas amb la col·laboració del projecte europeu H2020 Ultimate.

Actualment, el 96% de l’hidrogen produït al planeta prové de fonts fòssils i només un 1% de fonts renovables. Aquesta realitat xoca amb el full de ruta estatal que marca el 2030 l’objectiu que el 25% de l’hidrogen consumit per la indústria sigui renovable. Amb el propòsit d’investigar la producció d’hidrogen verd i biometà a partir de residus i d’aigües residuals, s’ha posat en marxa el projecte Eclosion, que està centrat en crear nous materials, tecnologies i processos per generar, emmagatzemar, transportar i integrar l’hidrogen renovable i biometà, produïts a partir de bioresidus urbans, agroalimentaris i fangs de depuradora.

La investigació es durà a terme a laboratoris i infraestructures especialment equipades dels organismes de recerca i en quatre centres de desenvolupament, entre ells la planta depuradora de Lleida, seleccionada per la seva trajectòria en el desenvolupament d’iniciatives innovadores cap a una economia sostenible.

El consorci liderat per Aqualia compta amb la col·laboració de deu prestigiosos organismes de recerca, incloent centres de recerca i tecnològics (IMDEA Energia, CSIC, CIEMAT, CARTIF i AICIA) i universitats (Girona, Valladolid, Extremadura, Castella-la Manxa i Autònoma de Madrid).