Aquesta setmana s’ha presentat un nou projecte per potenciar l’ús de l’aigua regenerada i poder-li donar nous usos en el futur. Es tracta de Suggereix, una iniciativa realitzada per Eurecat, Cetaqua, la UPC, l’ICRA i el Catalan Water Partnership -aquests dos últims, amb seu a Girona-, que ha estat subvencionat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Fins ara, l’aigua regenerada s’ha utilitzat per a usos no consumptius, com ara el reg agrícola, els usos industrials, ambientals, lúdics i municipals. Aquest nou projecte vol garantir la seguretat de l’ús de l’aigua regenerada en la implantació de noves iniciatives de reutilització de l’aigua, per poder donar resposta a les necessitats per aquests mateixos usos però en escenaris futurs.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’ha desenvolupat un Sistema d’Ajuda a la Decisió (SAD) que integra en una única aplicació informàtica la informació més avançada i completa a nivell estatal i mundial: normatives, bones pràctiques, valors protectors a complir en funció de l’ús previst per a l’aigua regenerada, solucions tecnològiques per al tractament de la regeneració, casos d’èxit o estratègies de monitoratge, entre altres.

L’eina permet introduir les característiques de l’aigua de la depuradora, l’origen del recurs que es vol regenerar i l’ús pel qual es vol utilitzar l’aigua. A partir d’aquí, el SAD selecciona les diferents opcions de tractament que s’adeqüen a l’ús de l’aigua escollit i indica si es compleix amb els criteris normatius.