Quiosc

Diari de Girona

Creix el nombre de gironins amb addicció a més d’una droga

Un total de 1.248 persones van iniciar tractament l’any passat a centres d’atenció a les drogodependències de l’IAS, un 13% menys · El 40% de tractaments van ser per alcohol, la droga més comuna

Begoña Gonzalvo, preparant medicació per als tractaments contra les addiccions. | IAS

Les persones que van iniciar tractament per addicció a les drogues a Girona el 2021 van ser 1.248, un 14% menys que l’any anterior, quan es van fer 1.428 tractaments. Si comparem la dada amb el 2019, quan se’n van fer 1.613, la diferència és d’un 22%.

Cal tenir present que el descens general ve molt marcat pel confinament del 2020 i l’impacte de la covid-19 en general d’aquests últims anys. La cap dels centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS) de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), Begoña Gonzalvo, explica a Diari de Girona que les dades encara estan esbiaixades per la covid i és «complex» fer un retrat exhaustiu de la realitat.

Malgrat tot, es poden treure diverses conclusions respecte a la prevalença d’addiccions a Girona. D’entrada, Gonzalvo mostra preocupació per l’augment de persones que tenen addicció a més d’una droga. «Cada vegada és més recorrent, sol ser a l’alcohol i cànnabis o cocaïna», concreta Gonzalvo.

De fet, el diagnòstic més comú és la combinació de dos trastorns per dependència a substàncies (25,6%) o un trastorn de dependència a substàncies i un abús d’una substància (26,5%), la segona més freqüent és el trastorn per dependència a l’alcohol amb un 17,4%, seguida de la dependència a la cocaïna, amb un 8,5%.

D’altra banda, la mitjana de visites rebudes en funció dels diagnòstics de les persones ateses als CAS de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS l’any 2021 va ser de 12,7 visites.

Pel que fa a primeres atencions, un 74% van ser homes i un 26% van ser dones, amb una edat mitjana de 41 anys. La droga que propicia la demanda és l’alcohol en un 40,79%, seguit de la cocaïna (27,49%), cànnabis (13,19 %) i l’heroïna (7,03%). En total, es van atendre 4.494 persones, xifra que correspon a una prevalença atesa del 0,74. De les persones tractades, un 76% van ser homes i un 24% dones, amb una edat mitjana de 44 anys.

«La diferència entre homes i dones continua sent molt àmplia i, pel que fa a edats, és cert que la població cada vegada s’inicia més aviat a les drogues, sobretot l’alcohol

Begoña Gonzalvo - Cap dels centres d’atenció i seguiment de les drogodependències (CAS) de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS)

decoration

El conjunt dels CAS de comarques gironines van fer 52.674 visites assistencials: un 3% correspon a acollides o inici de tractament, un 2% van ser primeres visites realitzades per professionals clínics (metge psiquiatre i /o psicòleg clínic), el 53% va ser visites successives, el 23% a altres intervencions terapèutiques, un 15% a dispensació de metadona i un 4% a teràpies de grup.

En termes generals, a part del creixement d’addiccions a més d’una droga, Gonzalvo explica que la resta de dades segueixen una tendència bastant similar a altres anys. «La diferència entre homes i dones continua sent molt àmplia i, pel que fa a edats, és cert que la població cada vegada s’inicia més aviat a les drogues, sobretot l’alcohol», indica, i afegeix que «des de fa temps ens preocupa que els joves i adolescents ingereixen grans quantitats d’alcohol en poc temps els caps de setmana. Això deriva a intoxicacions que poden fer molt de mal i, fins i tot, comes etílics. Encara que ara no hi hagi macrobotellons com abans, molts joves beuen de forma massiva igualment». En definitiva, l’alcohol continua sent la droga més consumida, segons constaten les dades.

Inici de tractament per tipus de droga DdG

Allunyar-se del tabú

La cap dels centres d’atenció i seguiment de les drogodependències remarca la importància d’iniciar un tractament contra l’addicció quan sigui necessari i que no sigui vist com un tabú. «S’estan fent moltes campanyes a nivell preventiu i es dona molta informació; és important que si algú nota que pot estar tenint una addicció demani ajuda». Els primers a detectar-ho solen ser els professionals d’atenció primària i, posteriorment, en fan la derivació.

Els tractaments són diferents per a cada tipus de droga, tot i que hi sol haver una base farmacològica a més de l’abordatge a nivell emocional i social. Gonzalvo ressalta la importància del model «multidisciplinar» de l’equip per tal d’atendre els pacients de forma adequada.

Finalment, respecte al desenvolupament de les addiccions, les causes poden ser molt diverses. «Cal tenir present que hi ha un component genètic important però, a part d’això, hi ha un cúmul de causes com ara l’entorn, situació personal o coincidència amb altres patologies mentals», concreta. D’altra banda, recorda que l’impacte de la pandèmia encara perdura i ha generat certes situacions estressants a nivell emocional que han desencadenat a una addicció.

Compartir l'article

stats