El Departament d’Educació va presentar ahir als directors de centres la proposta de recomanacions per a aplicar la reducció de l’hora lectiva setmanal al professorat. La reducció es durà a terme a partir de l’1 de gener i s’incorporaran 3.566 nous docents per a cobrir les hores de reducció. La intenció és fer-ho amb la màxima «flexibilitat» possible, intentant no substituir els tutors ni els mestres especialistes, i fins i tot superant el límit del 10% de docents amb mitja jornada en un mateix centre. D’aquesta manera es vol tenir el menor impacte pedagògic. La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, a més, va dir que la resta de negociacions amb els sindicats van al ritme previst.

To i això, els sindicats educatius preparen mobilitzacions a partir de la setmana vinent per denunciar que la negociació sobre la recuperació de retallades que plantejaven no avança, segons va explicar USTEC-STEs. Aquestes mobilitzacions seran unitàries i ja n’hi haurà la setmana vinent, tot i que el sindicat no les va avançar perquè es farà un anunci unitari. El motiu és que la negociació és «inexistent», en paraules de la coordinadora d’acció sindical d’USTEC, Eli Pericas. En aquest sentit, van reclamar que es concreti el retorn de retallades en el pressupost del 2023 i que s’avanci en allò sense cost econòmic. Sobre la recuperació de l’hora lectiva, van denunciar que el càlcul de docents s’ha fet a la baixa i van reclamar recursos per cobrir totes les hores.