El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha formalitzat per 2,34 milions d'euros el contracte d'obres «Repintat de les marques viàries en diversos trams de la Xarxa de Carreteres de l'Estat. Província de Girona». Aquest té per objecte la reposició de la senyalització horitzontal de les carreteres pertanyents a la Xarxa de Carreteres de l'Estat a la província de Girona.

L'actuació s'inclou dins del programa de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres de l'Estat, en el qual Mitma ha invertit més de 50 milions d'euros des de juny de 2018.