El Servei de Cardiologia dels hospitals Santa Caterina i Trueta ha rebut de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) el segell d’excel·lència SEC-EXCEL·LENT en rehabilitació cardíaca. S’ha valorat que es compleixen els estàndards de qualitat assistencial internacionalment establerts en el maneig dels pacients que reben rehabilitació cardíaca. L’acte de lliurament, celebrat aquest divendres, ha tingut lloc a la Casa del Cor de Madrid. Es tracta del primer programa català que rep aquest reconeixement. La SEC també ha atorgat l’acreditació a onze centres més de la resta d’Espanya.

El programa consta d’intervencions coordinades i multidisciplinàries dissenyades per optimitzar el funcionament físic, psicològic i social dels pacients amb malaltia cardíaca. D’una banda, ha demostrat millorar la qualitat de vida dels pacients aconseguint una capacitat funcional més gran, així com una disminució de l’estrès, l’ansietat i la depressió. De l’altra, té efectes a nivell pronòstic incrementant la supervivència cardiovascular i disminuint els reingressos hospitalaris i les probabilitats de patir infarts de miocardi recurrents. A més, suposa un major control dels factors de risc cardiovascular.

La unitat de Rehabilitació Cardíaca gironina està ubicada al Centre Sociosanitari “La República” del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, i es va crear l’any 2007. La unitat està integrada per un equip de professionals de diferents especialitats sanitàries que rep el suport dels serveis de l’hospital i de l’atenció primària perquè la rehabilitació del pacient sigui l’òptima. S’hi fan un conjunt d’accions dirigides a millorar els efectes físics, psicològics, nutricionals i socials dels pacients amb problemes cardiovasculars i a reduir la morbimortalitat. El pacient arriba al programa derivat de l’hospital o dels centres d’atenció primària del territori. Després de sotmetre’s a una valoració i estratificació del risc, a través de diferents proves, es determina la conveniència d’incloure el pacient al programa. Aquest dura tres mesos durant els quals s’educa al pacient en els hàbits de vida cardiosaludables, alhora que s’intenta aconseguir un control òptim dels factors de risc cardiovasculars i reincorporació a la vida social i laboral.

La unitat va atendre l’any passat 280 pacients. Segons les dades obtingudes en l’evolució del control dels factors de risc cardiovascular dels pacients, abans i després de la rehabilitació, els resultats conclouen que, en general, tots els pacients havien millorat els nivells de colesterol (64%), la pressió arterial (87%), l’índex de massa corporal (20%), els nivells de sucre a la sang (82%) i havien aconseguit l’abandonament de l’hàbit tabàquic (82%), una millora de la seva capacitat funcional, dels hàbits dietètics, disminució de la fatiga, ansietat i l’estrès, alhora que un augment de l’autoestima.

Aquest reconeixement a l’excel·lència per part de la SEC també pretén impulsar el funcionament d’aquestes unitats, reconeixent-ne la importància i promovent la generalització d’aquest tipus de programes, que sempre han de garantir el compliment dels estàndards de qualitat establerts.

La coordinadora del Programa de Rehabilitació Cardíaca, Elisabet Pujol, va recollir el guardó divendres a Madrid. SEC-EXCEL·LENT té l’objectiu final de millorar la prevenció, el diagnòstic i el seguiment de les malalties cardiovasculars a Espanya.

Campanya per a fer un bon ús dels antibiòtics

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) se suma a la campanya del dia europeu de l’ús prudent dels antimicrobians, amb què es vol donar visibilitat a la problemàtica de les resistències i la importància de fer un ús òptim dels antibiòtics. Cada any moren més de 33.000 europeus per infeccions causades per bacteris que han desenvolupat resistència als antibiòtics. Les estimacions apunten que a l’any 2050 aquestes infeccions poden produir més morts que el càncer, i només a Europa un milió de persones moriria cada any