Com defineix el concepte de salut financera?

És la manera com cada persona gestiona la seva situació econòmica. És un concepte ampli que engloba molts aspectes més enllà de la gestió dels nostres ingressos i despeses, entre ells, l’educació financera mateixa. Hem de gestionar, però també ser conscients de per què ho fem i què volem aconseguir. Gestionar la nostra pròpia economia és una disciplina, una feina diària que hem d’interioritzar.

En aquest sentit, BBVA ha llançat un nou servei a través de la seva app per ajudar els clients a millorar la seva situació econòmica global. Com funciona?

Ofereix informació centrada en aquells aspectes més rellevants de la seva economia: com arribar a final de mes, començar a estalviar, aprofitar les seves inversions… i anticipa, a través de missatges contextuals, moviments rellevants que poden tenir impacte en la seva economia, com per exemple, despeses i ingressos. També suggereix plans d’acció personalitzats per estalviar i fer una millor gestió de les finances.

Quines són les prioritats dels clients en aquest àmbit?

En general, poder tenir control de les seves despeses i disposar de coixins per fer front a imprevistos, alhora que poder obtenir la màxima rendibilitat en les seves inversions. Precisament, per posar en marxa aquesta eina vam preguntar a diferents persones sobre la seva visió de la salut financera. En general, no volem imprevistos, ni ensurts, volem tenir la tranquil·litat que la nos-tra economia o salut financera és l’adequada.

Quina importància té comptar amb la màxima informació possible, fins i tot del patrimoni net?

Permet prendre millors decisions, més fonamentades i tenint en compte totes les variables possibles. El patrimoni net permet al client conèixer la diferència entre tot el seu capital en productes (comptes, estalvi i inversió, vivenda) i el deute que té (préstecs, hipoteca, targetes). Tot això proporciona una base més informada per prendre futures decisions perquè, a més, ofereix informació sobre la seva capacitat d’endeutament. En definitiva, com més informació, millor decideixes.

Aquest servei també serveix per marcar-se objectius de futur?

Sí. Et permet gestionar el teu dia a dia però també els teus plans a llarg termini. Per exemple, permet crear metes d’estalvi i anar estalviant fins a aconseguir-les; analitzar la capacitat d’endeutament per estudiar si es pot contractar un producte de finançament, o veure l’estimació de les des-peses en un any. Una de les novetats és que la visió sobre la salut financera ara és global