La Catedral de Girona ha començat la restauració del retaule del Corpus Christi, una peça renaixentista datada entre 1562 i 1570 que, en l'escena central, representa un Sant Sopar. El retaule es troba a la capella de Sant Francesc i Sant Martí de la catedral i és «una peça de molt bona qualitat amb pintures realitzades pel remarcable pintor Perris de la Rocha», explica Joan Piña, el conservador del conjunt catedralici de Girona.

La primera fase de la intervenció, que s'allargarà fins al desembre, se centrarà en l'estudi de la peça i la neteja tant de l'obra de fusta policromada com dels murs que la custodien, ja que el retaule i les parets de la capella presenten molta brutícia.

De cares a l'any vinent, assenyalen fonts del Bisbat de Girona, es preveu començar la segona fase dels treballs, on s'afrontarà la restauració del retaule, com ja s'ha fet recentment amb els retaules de Santa Caterina i el de Tots Sants.

La intervenció està dirigida per les restauradores Idoia Tantull i Laia Roca, amb el suport del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

El cost de l'actuació l'assumeix el Capítol de la Catedral de Girona, que compta amb l'ajut econòmic de la Generalitat mitjançant una subvenció per a la restauració i conservació del patrimoni artístic.