Les obres a la plaça del Castell de Jafre han deixat al descobert les restes de l'antic castell medieval del poble. Els treballs han permès documentar diverses estructures antigues, com ara murs, canals de desaigüe, enllosats i un pou. L'existència d'un castell ja es coneixia gràcies a la documentació antiga i al reaprofitament d'un tros de la muralla, però els elements trobats, d'entorn del segle XIV, «permeten confirmar que constituïa una casa forta arquitectònicament ben planificada, amb un important sistema hídric, tant d'adquisició d'aigua com de sistemes de drenatge, organitzada a través d'un o dos patis oberts i amb un nombre indeterminat d'estances», explica l'arqueòleg Jordi Pou.