Les empreses i entitats del sector cultural poden sol·licitar, des d’ahir i fins al 21 d’octubre, els préstecs per a inversions i circulant que l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) posa a la seva disposició en col·laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF). En total, l’ICEC gestionarà 6,2 milions d’euros en aquests préstecs, que poden demanar-se per impulsar el finançament de projectes que requereixin d’inversions en actiu fix o necessitats de circulant, donant continuïtat a la Línia ICF Cultura, o bé per finançar necessitats de circulant per a projectes i/o serveis culturals que s’hagin vist afectats per la covid-19. Aquesta línia de préstecs permet seguir finançant projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió o exhibició de béns o serveis culturals desenvolupats per empreses i entitats sense afany de lucre comptant amb un fons de garantia.