08 de març de 2015
08.03.2015

Hisenda obliga els ajuntaments i la Diputació a detallar despeses i ingressos

Les administracions locals tenien temps fins al febrer per concretar el pressupost del 2015

08.03.2015 | 00:00

El Ministeri d'Hisenda continua amb el seu control milimètric. En el cas dels ajuntaments i les diputacions, la precisió que s'exigeix és gairebé superior al pressupost anual. Això s'evidencia si s'analitza la "guia d'instruccions" que Hisenda facilita a les administracions locals, perquè comuniquin amb detall la previsió d'ingressos i despeses de cada any. En concret, el document del 2015 és de 69 pàgines i estableix quina informació s'ha de tramitar a l'Estat. Entre les peticions d'Hisenda, se sol·licita la quantitat que es preveu recaptar amb multes, les obres que es pretenen executar i els diners que es pagaran als càrrecs públics per assistir a reunions. Tot i això, des de la Diputació de Girona i l'Ajuntament de la capital de província subratllen que estan obligats a donar tota aquesta informació des del 2012, quan Hisenda va aprovar una ordre ministerial que sol·licita la previsió economicofinancera amb detall de les administracions locals.
De fet, el Govern espanyol va tirar endavant aquesta ordre (que s'anomena HAP/2105/2012) per tal de complir "el principi de transparència" de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Així, es pot dir que des de llavors Hisenda exerceix una major pressió als consistoris i a les diputacions, obligant a concretar en què gastaran els diners i quines seran les quantitats de recaptació. Les administracions locals gironines expliquen que hi havia temps fins al febrer per comunicar a Hisenda tota la informació que demana. Per fer-ho, la "guia d'instruccions" de l'Estat compta amb una sèrie de formularis que els ajuntaments i la Diputació havien d'omplir.
En aquests formularis, es fa evident que Hisenda colla les administracions, amb la finalitat que no es desviïn del seu objectiu de dèficit (que ha estat una de les principals batalles del Ministeri durant aquesta legislatura). Per això, se'ls obliga a determinar quants diners calculen ingressar amb multes de trànsit, per infraccions urbanístiques i irregularitats tributàries. L'Estat també reclama informació concreta sobre els ingressos per llicències (els impostos relacionats amb la construcció), els fons europeus que es preveuen rebre i les taxes.

"Objectes valuosos"
Fins i tot, Hisenda sol·licita quina quantitat es preveu obtenir d'una hipotètica venda dels "objectes valuosos" municipals. En la mateixa línia, pel que fa a les despeses, el Govern espanyol demana amb detall la partida de personal. Així, Hisenda reclama quant es calcula destinar a aquesta despesa, incloent-hi les retribucions dels càrrecs públics per assistències a reunions o òrgans de govern. A més, l'Estat també vol saber el nombre d'assessors de cada administració, els incentius que preveu abonar en concepte de rendiment i les aportacions a plans de pensions.
Finalment, Hisenda sol·licita els venciments de deute que han d'afrontar tant els ajuntaments com la Diputació durant els propers 10 anys i les noves obres que contemplen executar. De fet, sobre aquesta última qüestió, les administracions locals han de concretar quina actuació pretenen portar a terme i quants diners calculen gastar (fins a l'any 2018) en aquestes noves obres.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook