06 de desembre de 2017
06.12.2017

Les Comarques Centrals lideren la creació de riquesa en termes relatius

06.12.2017 | 11:06

El 2016, el creixement agregat del VAB dels diferents eixos catalans va oscil·lar entre el 4,0% del que més va avançar, les comarques centrals, al més baix, el 0,9% de les Comarques de Muntanya. Enmig destaquen els increments de l´Eix Metropolità de Barcelona (del 3,5%), l´Eix de Girona (del 3,2%) i del Camp de Tarragona (del 3,0%), mentre que, amb taxes menors, apareixen el Pla de Lleida (que va créixer un 2,9%) i les Terres de l´Ebre (un 2,3%). Aquests registres agregats reflecteixen les diferents especialitzacions productives d´aquests eixos econòmics i els diferents resultats dels principals sectors. El primer factor que explica aquesta distribució del creixement és l'empenta dels serveis, que en tots aquests eixos es va comprar d´una manera molt dinàmica. Així, l´augment del VAB d´aquest sector supera el 3% a les comarques centrals, el Camp de Tarragona, l´Eix metropolità de Barcelona, i arriba al 2,9% en l´Eix de Girona.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook