El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va fer efectiu ahir el pagament dels imports corresponents a la campanya 2018 de l'ajut a la conservació de races autòctones. L'import total ha estat d'1.952.956,50 euros, i s'ha destinat a 538 beneficiaris de 30 comarques. Pel que fa a la província de Girona, les comarques que han rebut les ajudes en són 8: l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany i el Ripollès.

El Departament d'Agricultura va informar ahir a través d'un comunicat que aquests ajuts, amb compromisos a 5 anys vista, s'emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'objectiu de la iniciativa és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes, i la voluntat de preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori. Es tracta de races que, a més, constitueixen la base d'explotacions tradicionals, respectuoses envers l'entorn, i són font de productes ramaders de qualitat, però que, en l'actualitat, no tenen prou rendibilitat econòmica.

Ajudes a la província de Girona

Les ajudes van dirigides a 30 comarques, de les quals 8 pertanyen a Girona. En el cas de l'Alt Empordà, s'han pagat 12 expedients per un import de 89.210 euros. Al Baix Empordà s'han pagat 6 expedients i la suma ha estat de 26.172 euros. Pel que fa a la Cerdanya, els expedients coberts en són 74, la xifra més nombrosa en comparació amb la resta de comarques gironines, amb un total de 181.056 euros. La Garrotxa té 6 expedients pagats i el total abonat ha estat de 8.570 euros. Al Gironès només hi figura un expedient pagat, i l'import ha estat de 6.375 euros. A la Selva, s'han cobert dos expedients i s'han abonat 2.400 euros. Al Pla de l'Estany, s'han finançat 3 expedients per un import de 14.883,50 euros. I al Ripollès, en són 60 els expedients abonats, i l'import pagat ha estat de 199.420 euros.