23 de juny de 2019
23.06.2019
Diari de Girona

L'abisme de les societats envellides

L'augment de l'esperança de vida debilita l'economia i el sector públic en combinar-se amb l'enfonsament de la natalitat

22.06.2019 | 23:32
L'abisme de les societats envellides

Els dos factors decisius per al creixement econòmic a llarg termini són la grandària de la població en edat de treballar i la seva productivitat. El segon està ensopit i és una de les grans incògnites de l'economia postcrisi, i el primer està compromès per l'evolució demogràfica i la seva accelerada tendència a l'envelliment, més important a les societats avançades. Institucions i centres d'estudis alerten sobre els desafiaments econòmics, socials i polítics que comportarà la senectut creixent de la piràmide poblacional. El Banc d'Espanya ho ha tornat a fer en el seu informe anual.

Però l'abisme al qual s'enfronten les societats envellides no procedeix només de la prolongació de l'expectativa de vida, un autèntic èxit de les societats desenvolupades –com diu, entre d'altres, el sociòleg i demògraf Julio Pérez– que ha permès ampliar l'esperança mitjana de vida en quinze anys en l'últim segle. Encara que en si mateixa la longevitat creixent està forçant a revisar els patrons que han donat manteniment al model econòmic i al sector públic –i en particular a l'estat de benestar– per garantir la seva sostenibilitat financera futura, la complexitat desafiadora d'aquesta mutació sense precedents s'engeganteix per l'ensulsiada de la taxa de natalitat, que no garanteix el relleu generacional suficient ni la necessària aportació de cotitzadores perquè els models de previsió social no es vegin compromesos.

Espanya és una de les economies més exposades a aquestes tensions perquè la disminució del pes de la població en edat de treballar és particularment destacada, segons el Banc d'Espanya.


Tercer país

Altres estudis apunten en el mateix sentit: Espanya és un dels tres països (amb Eslovènia i el Japó) amb menor pes d'habitants entre 10 i 24 anys (14%), segons l'ONU; el quart amb major longevitat mitjana (darrere del Japó, Suïssa i Singapur), segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i el segon, després del Japó, que el 2050 tindrà més habitants que hagin superat els 65 anys, segons l'OCDE. Un estudi difós a l'octubre per la Universitat de Washington (Seattle, EUA) va més lluny i situa Espanya el 2040 com la nació amb major esperança de vida del planeta.

A causa d'aquesta tendència, les projeccions demogràfiques indiquen que la taxa de dependència (la població major de 65 anys amb relació als habitants en edat de treballar), que ja s'ha disparat del 16% al 25% entre 1977 i 2019, es doblarà el 2050, fins a situar-se en el 50%.


Creixement potencial

Les conseqüències són de llarg abast i llastraran de forma previsible el dinamisme de la societat, la capacitat emprenedora, la innovació i la productivitat, entre altres aspectes, i forçaran canvis inevitables en les polítiques fiscal i monetària, i en els mercats i els sectors econòmics, en els quals desapareixeran oportunitats i sorgiran altres noves.

Existeix ja la certesa, com va escriure el Banc Central Europeu (BCE) en el seu butlletí el 2017 (i en similars termes el 2018), que «el suport cada vegada menor de l'evolució demogràfica ha contribuït a la caiguda del potencial de creixement a diversos països». En el diagnòstic han coincidit en els últims anys l'Institut Ifo d'Alemanya, i altres centres dedicats a la predicció i l'anàlisi.

Hi ha diverses vies per les quals tots dos fenòmens es connecten. Una d'elles és la pèrdua de l'anomenat «dividend demogràfic»: la puixança induïda per un augment del cens, amb un major pes de la població activa sobre la passiva, dona motiu a una major activitat i prosperitat econòmiques, i a un cercle virtuós que es retroalimenta en el sector privat, així com a una intensificació dels ingressos públics que, generats per aquesta dinamització, poden ser revertits en despesa i inversió productives.

El Banc d'Espanya estableix un altre canal de transmissió en virtut de l'efecte retardatari que la reducció de la població activa i l'envelliment tenen sobre la innovació tecnològica, quelcom que tendeix a restar creixement potencial encara que pugui compensar-se per l'augment de productivitat que caldria esperar d'una robotització que es veuria afavorida pel minvament de la força laboral i l'envelliment del mercat laboral.

En línia amb el que va apuntar recentment el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, el seu antecessor al capdavant del banc central espanyol, Luis María Linde, va alertar fa dos anys, el maig de 2017, de l'impacte de la demografia sobre el PIB, l'ocupació, la innovació i les pensions. L'informe anual del Banc d'Espanya va pronosticar llavors que el creixement potencial de l'economia espanyola (el nivell òptim d'avanç del PIB que permet ocupar el màxim de població activa i de recursos productius sense incórrer en sobreescalfaments i desequilibris) se situarà al voltant de l'1,5% en la dècada vinent davant del 3% estimat abans de la crisi de 2008. Llavors, el servei d'estudis de la institució va avisar de l'impacte negatiu de l'envelliment en la productivitat també a través de l'estalvi. La teoria diu que l'estalvi augmenta de manera progressiva amb l'edat fins a la jubilació però cau a partir de llavors.

Això té moltes implicacions. Una d'elles és que si el gruix dels recursos de la població es destina a consum, quedarà menys marge per a l'estalvi, que és condició per a la inversió i el seu efecte benèfic en la productivitat. Aquesta insuficiència se sumarà a la pèrdua de capital humà per la tendència poblacional i a la dificultat dels països envellits per atreure fluxos de capital externs, més predisposats a invertir en economies dinàmiques. Tampoc el consum sortirà reforçat en una societat molt envellida: malgrat la major propensió a la despesa que a l'estalvi després de la jubilació (no abans), el consum es ressentirà en termes agregats per la caiguda de renda que es produeix al final de la vida laboral.

La baixa natalitat (i tret que es produeixin immigracions) oferirà en el llarg termini menys població i, per tant, un mercat intern menor. El seu empetitiment només podrà compensar-se amb major competitivitat i productivitat per guanyar quota de mercat a l'exterior.

L'arribada de població estrangera podria revertir la regressió de la taxa de fertilitat només si els immigrants de segona generació mantinguessin les pautes natalistes de la seva nació d'origen i no assumissin les del país d'adopció.


«Japonització»

Així que Europa, i en particular Espanya, caminen cap a la «japonització» de les seves economies: envelliment, creixement feble, inflació baixa i deute públic alt.

Encara que el Banc d'Espanya diu en el seu últim informe que no hi ha evidències empíriques concloents sobre l'efecte de l'envelliment sobre la inflació, gairebé tots els diagnòstics donen per feta una tendència desinflacionària sostinguda a mesura que es van eixamplant els segments de població de major edat a la part alta de la piràmide i entren noves cohorts a la part baixa més reduïdes. De fet, la demografia s'apunta (juntament amb les devaluacions salarials, la precarietat, la globalització, les noves tecnologies i els models de negoci de baix preu) com una de les causes que els bancs centrals no hagin aconseguit reconquerir l'objectiu d'inflació malgrat la recuperació del PIB, les baixes taxes d'atur a nombrosos països i la major fabricació de diners de la història.


Força laboral

La pèrdua de grandària de la força laboral contribuirà també a deprimir la inflació perquè afavorirà la robotització i, amb això, que continuï reduint-se la participació dels salaris en la renda nacional. L'automatització substituirà a més mà d'obra de manera preponderant a les qualificacions intermèdies i no tant a les altes (amb menor propensió marginal al consum) i a les baixes (pitjor retribuïdes).

Entre els diversos riscos associats a la baixa inflació persistent hi ha el perill d'incórrer en deflació, la dificultat de generar ingressos fiscals addicionals pel simple efecte inflacionari sobre preus i rendes, i la impossibilitat de diluir de forma passiva els endeutaments. I això és molt inquietant en un escenari de rècord mundial de deute (225% del PIB) i quan l'envelliment demogràfic suposarà una sobrecàrrega extraordinària sobre els comptes públics perquè minva ingressos alhora que dispara la despesa en pensions, sanitat, dependència, farmàcia i serveis socials diversos. Aquestes càrregues pressupostàries sobrevingudes i el finançament de dèficits fiscals a l'alça haurien de promoure pujades de tipus per fer atractiu el finançament pels inversors d'un deute creixent i compensar el risc més gran d'impagament de l'emissor. Però la pujada dels tipus és inadequada per a una economia pusil·lànime a causa de l'envelliment de la seva força laboral, la baixa inflació i la reducció del creixement potencial.

Aquestes dues necessitats antagòniques només es poden conciliar perpetuant l'actual estat d'excepció de l'expansió monetària ultraexpansiva, que garanteix tipus d'interès ínfims als agents econòmics i que, alhora, resol la desconfiança cap al deute sobirà creixent adquirint-lo en el mercat amb els diners de tots per a evitar que els estats hagin de remunerar-la amb rendibilitats elevades.

Persistir amb aquesta intervenció pública massiva a l'economia constitueix una anomalia i una distorsió crònica del mercat els efectes dolorosos secundaris de la qual afloraran tard o d'hora.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit