La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha proposat una retallada del 7% de la retribució que reben les empreses per la distribució d'electricitat i prop d'un 18% la de gas amb la finalitat de definir un marc regulador «estable i rigorós» i adequat al cicle econòmic.

Així, la retribució inicial per a la distribució d'electricitat quedarà fixada en 5.455 milions d'euros a l'any, la qual cosa suposa una retallada del 7% respecte a les xifres actuals; la de transport d'electricitat en 1.656 milions d'euros a l'any, un 8,2% menys; la distribució de gas en 1.420 milions d'euros a l'any, un 17,8% menys; i la de transport de gas i regasificació en 1.186 milions d'euros, un 21,8% menys.

D'aquesta forma, el regulador assumeix les competències atribuïdes pel dret comunitari en matèria de gas natural i electricitat, després de l'aprovació per part del Govern del reial decret llei el mes de gener passat perquè pugui emetre circulars normatives, igual que ho fan ja la CNMV i el Banc d'Espanya. Es tracta de set projectes de circulars addicionals que Competència sotmetrà a consulta pública, amb un període d'al·legacions que s'estendrà fins al pròxim 9 d'agost, amb la finalitat que entrin en vigor abans de l'1 de gener de 2020.

Aquest nou criteri permetrà una rebaixa dels peatges que paguen els consumidors a través de la factura de la llum, per la qual cosa suposarà un abaratiment de l'electricitat, al mateix temps que garantirà una rendibilitat «raonable» per a les empreses regulades.

A partir d'ara, aquestes retribucions a l'electricitat i el gas estaran condicionades per un criteri tècnic basat en el WACC, una fórmula matemàtica que calcula del cost mitjà ponderat de capital, donant resposta al criteri que ha mantingut la CNMC durant els últims sis anys que s'estaven atorgant rendibilitats «excessives», sobretot en el sector del gas, on menys inversions hi ha hagut.

Segons la CNMC, aquesta metodologia minimitza la incertesa reguladora, ja que, en ser fàcilment reproduïble, facilita la predictibilitat de les taxes de retribució futures i contribueix a generar un entorn «més estable i afavoridor» de la inversió.

D'altra banda, la CNMC també ha proposat un increment de la retribució que rep el gestor tècnic del sistema gasista, en aquest cas Enagas, del 7,9% i de l'operador del sistema elèctric, que és Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE), del 21,6%, encara que amb quantitats molt més petites, de 24 milions d'euros per al primer i de 58 milions d'euros per al segon.

La CNMC destaca que és necessari «donar transparència i seguretat» als operadors del sistema elèctric i gasista i als consumidors «que suporten el cost de la seva activitat». Sobre el transport d'energia elèctrica, recalca que el projecte persegueix complir amb els objectius en matèria d'eficiència energètica i integració de renovables, de manera que es prioritzi la millora i actualització de la xarxa existent.

Una vegada complet el període d'al·legacions, Competència les analitzarà i aprovarà les circulars normatives definitives, que tindran efecte durant el pròxim període regulador, que transcorre de 2020 a 2025 en electricitat i de 2021 a 2026 en el cas del gas.

Dues de les principals empreses afectades per aquest possible canvi regulador, Enagas i Naturgy, van reaccionar a la baixa en Borsa, una vegada coneguda la proposta de la CNMC. La primera registrava una caiguda de prop del 4% i la segona del 2%, passades les 13.30 hores. Segons un informe de Sabadell, la retribució a les xarxes de gas suposen el 80% del valor d'Enagas i el 23% de Naturgy.