Més del 80% de les compravendes de pisos a les comarques gironines són d'habitatge de segona mà. Això suposa que el comprador haurà de pagar els impostos de transmissions patrimonials i el d'actes jurídics documentats. A Catalunya, això suposa un 11% del cost total. Un estudi del portal immobiliari Idealista afirma que Girona és la quarta ciutat d'Espanya on els compradors d'habitatge usat paguen més impostos.

Per fer aquests càlculs, l'informe ha partit dels preus mitjans del mercat immobiliari de les capitals de província. Segons les seves dades, el preu mig del metre quadrat a la ciutat de Girona se situa actualment en 2.500 euros, que suposa que un habitatge de 90 metres quadrats té un preu de 225.000 euros. D'aquests, 24.750 corresponen a impostos.

Només es paguen més impostos a Barcelona (45.400 euros), Palma (27.300) i Madrid (26.088). Tot i que a la capital d'Espanya els pisos valen gairebé el doble que a Girona, es paga gairebé la mateixa quantitat en impostos perquè la fiscalitat que grava les compravendes d'habitatge usat és pràcticament la meitat (6%) que a Catalunya.

És una situació similar a la de Sant Sebastià, la capital espanyola amb els preus de l'habitatge usat més elevats: un pis de 90 metres quadrats costa gairebé 600.000 euros. No obstant, el «peatge fiscal» de la compra al País Basc és només del 4%, un terç del que es paga a Catalunya. Per això, el comprador d'un pis de segona mà a Sant Sebastià només paga 22.776 euros. En el cas de Vitòria, amb uns preus de l'habitatge pràcticament calcats als de Girona, els impostos per a un pis de característiques similars surten per només 9.147 euros.

La compra d'una casa de 90 metres quadrats a Sant Sebastià ascendeix a un total de 592.163 euros. És la ciutat més cara per adquirir un habitatge usat, però no pels impostos, sinó pel preu del metre quadrat. L'ITP al País Basc es troba en el 4%, mentre que el preu del metre quadrat està en 6.327 euros, de manera que comprar una casa de 90 metres quadrats surt per 569.388 euros.

La ciutat on és més barat comprar una casa és Almeria. Per adquirir un immoble de 90 metres quadrats cal desemborsar 8.938 euros en impostos (un 8%), la qual cosa ascendeix a un total de 120.662 euros.