Només 65 de cada 100 treballadors tenen un contracte indefinit a jornada completa, mentre que 35 de cada 100 afronten alguna «situació de precarietat», segons estableix un estudi de la UGT. Dins d'aquests últims, 20 de cada 100 treballadors compten amb una ocupació precària temporal a jornada completa, 8 amb una de parcial indefinia i 7 es troben en el que UGT defineix com a «situació de precarietat laboral extrema» perquè suporten un contracte temporal a jornada parcial.

El sindicat denuncia que, tot i que la temporalitat i la parcialitat involuntària estan molt esteses al mercat laboral espanyol, són les dones i els estrangers (amb doble nacionalitat) els que les pateixen en més mesura. Així, de cada 100 dones, només 58 tenen una ocupació indefinida i a jornada completa, mentre que 71 de cada 100 homes gaudeixen d'aquesta mateixa situació. A més, 9 de cada 100 pateixen temporalitat i parcialitat al mateix temps, en contrast amb la proporció masculina (4 de cada 100).

Per nacionalitats, el 6% dels espanyols tenen una ocupació precària, davant l'11% que registren els treballadors amb doble nacionalitat. Dels espanyols de naixement, 67 de cada 100 tenen una feina estable, en contrast amb el 51% dels estrangers.

«La temporalitat en l'ocupació ha estat i segueix sent un dels trets característics del mercat laboral espanyol. La parcialitat, en canvi, és un fenomen d'arrelament més recent que s'enlaira a la segona meitat dels anys 2000 i es veu fortament impulsat per la reforma laboral de 2012», adverteix UGT.

El sindicat explica que la precarietat i la inestabilitat laboral afecten en major mesura les comunitats autònomes amb menys recursos, més afectades per les activitats estacionals (agricultura, turisme, oci) i amb escassa rellevància de les activitats industrials.

Malgrat els bons resultats que per a la UGT ha tingut fins ara el Pla Director per a un Treball Digne, el sindicat considera que la situació és «crítica» i que es necessita un canvi en les polítiques de regulació per combatre la precarietat i millorar la qualitat de l'ocupació, tant en el sector privat com en el públic.

«La situació de precarietat és generalitzada i només podrà revertir si es deroga la reforma laboral del 2012, com a pas previ a una reforma més important», detalla el sindicat, que demana a més eliminar la contractació temporal i parcial fraudulentes i impulsar la contractació indefinida ia jornada completa.

Això implica, afegeix, seguir reforçant la Inspecció de Treball per combatre la contractació temporal injustificada, el temps parcial fraudulent i les hores extraordinàries no pagades. De la mateixa manera, advoca per reformar les polítiques actives d'ocupació, d'orientació i formació perquè no només se centrin en els aturats, sinó que siguin accessibles a tots els treballadors, especialment per als que pateixen subocupació i precarietat.