El 52% de les empreses amb interessos al Regne Unit està valorant canvis societaris com a conseqüència de la sortida de país de la Unió Europea, segons un informe de KPMG. Entre les mesures que els empresaris plantegen, destaquen la relocalització des del Regne Unit a la Unió Europea (19%) i les aliances amb un soci al Regne Unit (14%), seguides de reestructuracions societàries (9%), fusions o adquisicions bé a Espanya o bé al Regne Unit (4%) i, finalment, la implantació o compra de participacions empresarials en aquest país (2%).

D'altra banda, les barreres aranzelàries (55%) i la contracció de l'economia al Regne Unit (51%) destaquen com els principals reptes per a les companyies, si bé tots dos baixen respecte a l'anàlisi anterior (64% i 69%, respectivament). Els canvis regulatoris, principal repte assenyalat a l'anterior informe (70%), preocupen ara a un 49% dels enquestats.

Quant als plans de contingència, el 44% de les empreses afectades els han elaborat ja i un 24% addicional respon que, si bé encara no el té, és una qüestió que està sobre la taula. A la banda contrària, el 32% de les empreses afectades no els consideren necessaris.

Les empreses amb una relació merament comercial amb el Regne Unit (exportació o importació), es mostren menys inclinades a la planificació de mesures de contingència a curt termini davant del Brexit, amb un 39% de les que exporten i un 27% de les importadores que no ho consideren necessari.

El soci responsable d'Internacionalització i Brexit de KPMG a Espanya, Antonio Hernández, considera que les empreses són cada vegada «més conscients» dels canvis que suposa el Brexit a mig termini tenint en compte que el Regne Unit ja serà un país tercer i haurà de signar acords preferencials amb altres mercats rellevants per a l'empresa espanyola, com els Estats Units, el Japó o Austràlia, de manera que s'estan plantejant «modificacions rellevants» en les seves estructures socials.

En aquest context, els sectors que s'han preparat millor davant el Brexit són la banca (85%), Assegurances (68%) i Transport (57%), seguits d'Automoció (53%), Energia (44%) o Tecnologia, Mitjans de comunicació i Telecomunicacions (42%).

Acord per ratificar

Pel que fa a la relació entre Espanya i el Regne Unit en matèria fiscal, el Govern britànic espera ratificar l'acord que va signar com a part del Tractat sobre Gibraltar en els propers dos mesos, segons va anunciar l'ambaixador del Regne Unit a Espanya, Hugh Elliott. Aquest document forma part de Tractat sobre Gibraltar que van signar Madrid i Londres al març de l'any passat