El Ple del Comitè de Cogestió del pop roquer de la Catalunya Central ha donat llum verda al Pla de gestió i seguiment del marisqueig de pop roquer del litoral central de Catalunya. Entre les mesures més destacades que inclou el nou pla, en destaca la limitació del nombre d'embarcacions dedicades a aquesta pràctica. Això vol dir que no es podrà pescar sense un permís especial de vigència anual que serà emès per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. El nombre màxim de permisos especials ve condicionat per la dedicació a l'activitat amb anterioritat a l'aprovació del Pla. Un altre aspecte que aborda el Pla és la creació d'un calador únic compartit.