El Covid-19, també conegut com a coronavirus, ha generat tanta expectació que ocupa cada dia les portades de gairebé totes les capçaleres. Tal és l'enrenou que mentre s'ha anat estenent el virus ho ha fet també el nivell de les seves conseqüències, i ha arribat a afectar l'economia amb fortes caigudes en els mercats de renda variable i compres de renda fixa i or.

En referència a això, la consultora Capital Economics estima que el preu que pagarà l'economia mundial per aquesta malaltia serà de més de 256.000 milions d'euros, penjant el cartell de «stop» a un període de creixement mundial de 10 anys consecutius.

D'acord amb l'anterior, és inevitable preguntar-se si la situació és tan greu com diuen i de quina manera pot afectar les nostres inversions. En aquest sentit, en tenir en compte les últimes sessions dels mercats vam comprovar que tot i que es pot observar una caiguda generalitzada de valor dels índexs mundials, hi ha companyies cotitzades que estan guanyant terreny en borsa. Si extrapolem aquest descobriment a les nostres carteres podem arribar a la conclusió que, tot i ser una malaltia greu per a l'economia, podem obtenir benefici o, almenys, esquivar el cop. La qüestió és saber com.

La resposta ja la va donar el nord-americà Warren Buffet: «La diversificació és protecció contra la ignorància». Des del moment en què vam prendre la decisió d'invertir, risc i guany es converteixen en les paraules que més escoltem, i l'única manera que tenim de protegir les nostres inversions del risc és mitjançant la diversificació. La construcció d'una cartera amb actius que davant d'una situació de perill reaccionin de forma diferent serà la forma amb què els guanys d'alguns compensaran les pèrdues d'altres.

Reprenguem l'exemple del coronavirus, que va tenir el seu origen a la Xina, la segona major economia del planeta que controla fins al 17% del PIB global. En conseqüència, la seva economia ha patit les seqüeles de la desacceleració que afecten tant els seus negocis nacionals com internacionals, i, per tant, aquells països, empreses i sectors amb els quals manté acords econòmics. La paràlisi de l'anomenada «fàbrica mundial» ha provocat danys col·laterals com la cancel·lació de reunions amb proveïdors, cancel·lació de fires internacionals, aplicació d'ERO temporals, la por dels ciutadans a viatjar, etc.

De nou, en termes d'inversió l'avantatge que ofereix una cartera diversificada en la qual el risc estigui distribuït en diferents sectors és que podran aprofitar-se algunes d'aquestes caigudes de forma selectiva i progressiva per prendre o augmentar posicions en determinats valors sectors. No obstant això, no s'ha d'oblidar que l'economia és cíclica, i, en aquest sentit, els analistes estudien un escenari de recuperació en V amb retrocés en el primer trimestre i una recuperació posterior. Ho estem veient ja a la Xina, on l'economia del país comença a estabilitzar-se al mateix ritme en què baixen les xifres de contagis per la malaltia.

Per tot això, no ens hem de deixar dominar pel pànic, tampoc realitzar compres indiscriminades en borsa, sinó mantenir una mateixa estratègia de diversificació a llarg termini que ens permeti fer front i compensar les tendències dels mercats davant possibles crisis.