¿Borsa, immobles... on col·loco els actius? A continuació, CaixaBank Banca Privada contesta 5 preguntes freqüents sobre rendiments.

¿Com sé que ha arribat el moment de gestionar el meu patrimoni de forma professional?

Tot client té necessitats financeres i aquestes necessitats són diferents en funció de l’etapa en què es trobi. A CaixaBank comptem amb un procés d’assessorament per objectius que proporciona una foto clara del camí a seguir, sempre amb l’ajuda d’un gestor qualificat que ajuda a donar resposta a les principals preguntes que poden sorgir. Per a clients que estan en fase d’estalvi per a la jubilació dissenyem un pla senzill i personalitzat que proporciona solucions exclusives per treure el màxim partit als seus estalvis i els ajudarà a mantenir la qualitat de vida quan el client es jubili. Per a clients ja jubilats comptem amb una àmplia oferta en Rendes Vitalícies que ajuden a mantenir la seva qualitat de vida a través d’un complement de rendes. La necessitat que el procés sigui professional no té a veure amb l’import o l’edat del client. Avui dia hi ha processos comercials robustos per a qualsevol tipus de necessitat. L’accés a un Gestor especialitzat sí que incorpora criteris d’import, tot i que no només això. A Caixabank Premier és a partir de 60.000 euros i a Privada a partir de 500.000.

¿Hi ha opcions més rendibles que invertir en immobiliari?

Al parlar d’inversions hem d’entendre que tan important com la rendibilitat és l’altra variable de l’equació: el risc. I amb freqüència és aquesta segona variable la que es tendeix a calibrar de manera incorrecta quan es planteja la inversió en immobles. Al tractar-se d’un actiu tangible i de fàcil comprensió, ha gaudit de gran popularitat al nostre país (més del 80% del patrimoni dels espanyols està directament relacionat amb la propietat de vivendes), però pel costat dels riscos, la inversió immobiliària presenta problemes: d’una banda és un actiu amb molt poca liquiditat, no és un bé que es pugui vendre d’un dia per l’altre, i de l’altra, casa malament amb una de les màximes de la inversió a l’hora de minimitzar riscos, la diversificació.

¿És bon moment per invertir? ¿Aquesta crisi no farà caure els actius?

La Covid-19 suposa un sotrac, però que no serà gaire llarg i no implicarà un canvi de cicle. D’altra banda, la capacitat per ajudar l’economia amb política fiscal és enorme. Hi ha quatre eixos bàsics d’acció: la mateixa lluita contra la malaltia, compensar els ingressos perduts, garantir que el crèdit flueix cap a l’economia real i recolzar el rellançament de l’activitat. Tot això ja s’està fent de manera decidida a cada país afectat i a poc a poc els esforços es van coordinant. En conseqüència, mantenim una visió constructiva de fons però amb certa cautela fins que es resolgui la paràlisi política als EUA, que en termes de mercats implica que experimentarem volatilitat però no un canvi de tendència.

¿No és millor deixar els diners en un termini fix i esperar?

A causa de l’entorn de tipus d’interès que tenim tot el temps que ens mantinguem en liquiditat implicarà una erosió en el nostre poder adquisitiu. D’altra banda, l’experiència ens diu que mai sabem què passarà i l’única cartera assenyada és la que té això en compte amb una bona diversificació. Hem de ser conscients que mirar d’anticipar els moviments del mercat és extremament complex, per la qual cosa, independentment que la nostra visió tàctica sigui més o menys positiva en cada moment, l’important a llarg termini és estar invertit en els mercats. Esperar que s’aclareixin les incerteses no és aconsellable. Primer, perquè quan s’aclareixin les actuals n’hi haurà d’altres de noves i no veurem mai el moment i, segon, perquè per a quan vulguem entrar pot ser que ja ens hàgim perdut una part important de la pujada i això afecti la rendibilitat a llarg termini (moltes vegades el mercat fa la rendibilitat de quatre anys en quatre mesos).

Tenint en compte això, resulta més convenient recórrer a la gestió delegada, que permet anar adaptant l’estratègia d’inversió als canvis que es produeixin.

¿Què m’ofereix CaixaBank Banca Privada?

La clau de l’èxit de CaixaBank Banca Privada es basa en un model de banca privada que combina el servei universal d’oficines, amb la primera xarxa comercial d’Espanya, amb un servei especialitzat format per més de 730 gestors, 56 centres exclusius i unes prestacions tecnològiques avançades per donar resposta a les necessitats dels nostres clients. CaixaBank Banca Privada compta amb una proposta de valor adaptada a les necessitats de cada client que ofereix des de l’assessorament independent fins als millors serveis en execució. L’oferta de serveis de Banca Privada s’ofereix a clients amb més de 500.000 euros de patrimoni a CaixaBank.