La Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat de Catalunya ha traslladat a LC Paper la decisió d'autoritzar finalment la construcció d'un parc fotovoltaic d'autoconsum industrial de 3,6 MWh/any (en la seva primera fase) als terrenys adjacents a la planta que la companyia té a Besalú. D'aquesta manera, l'òrgan governamental ha decidit estimar favorablement les al·legacions presentades per l'empresa arran de la primera decisió desfavorable a l'execució del projecte, fa vuit mesos.

El parc estarà format per més de 8.500 panells solars, que permetran cobrir al voltant d'un terç del consum elèctric total d'aquest centre productiu, la qual cosa generarà un estalvi anual de 1.680 tones de CO2. El disseny i construcció del parc anirà a càrrec de l'empresa SolarProfit.

La direcció de LC Paper lamenta que el projecte no s'hagi desbloquejat fins que es va demanar la intervenció del síndic de greuges degut als reiterats retards administratius. Segons la companyia, la Conselleria d'Agricultura va al·legar que calia presentar un estudi d'emplaçaments alternatius «tot i que l'emplaçament compleix amb tots els requisits formals d'acords amb la legislació vigent».

El projecte es va començar a tramitar fa cinc anys però no va tirar endavant per les limitacions de l'antiga normativa. Tan bon punt hi va haver un canvi legislatiu l'empresa va tornar a presentar el projecte però aquesta vegada va ser la Ponència d'Energies Renovables la que va decidir aturar-lo. Fa quatre mesos la societat va presentar l'estudi d'ubicacions alternatives «entrant en un escenari on hi ha terminis regulats, i sense disposar d'una data estimada de resolució».

LC Paper va contactar per escrit amb aquest organisme davant dels «reiterats retards administratius i la manca de terminis de resposta regulats», però no va obtenir resposta. Va ser a partir d'aquí quan va decidir portar el seu cas al síndic de greuges.

Les reticències d'Agricultura

Fins aquest estiu, a Catalunya s'havien tombat 11 dels 15 projectes fotovoltaics que havien arribat a la Ponència de Renovables. Les reticències del Departament vers aquests projectes venen pel fet que l'administració ha de garantir la pervivència d'espais agraris, que a Catalunya són més escassos que a la resta d'Espanya i Europa i, per tant, es dona preferència als usos agraris.

Una justificació semblant a l'aprovada pel sindicat agrari Unió de Pagesos en el seu XIII Congrés, en el qual expressava el rebuig a la «concentració de parcs solars en sòl no urbanitzable, promogut per les grans empreses energètiques, que comporta importants impactes ambientals i paisatgístics».

L'empresa garrotxina sempre ha defensat que «l'administració hauria de permetre i facilitar la construcció d'instal·lacions renovables en règim d'autoconsum, i particularment en casos com aquest, en el qual no hi ha hagut oposició territorial, conflictivitat urbanística ni afectació sobre activitat agrícola».

En aquesta línia, la direcció de l'empresa va emplaçar la Generalitat a revisar els seus processos d'anàlisi de viabilitat de projectes de transició energètica per tal d'evitar que altres indústries pateixin aquest «laberint burocràtic».

El grup LC Paper fabrica entorn de 50.000 tones anuals de paper i derivats a dos centres productius de la província de Girona. Més de la meitat de la producció s'exporta a 40 països de quatre continents.