La direcció de BBVA ha convocat la representació legal dels treballadors aquest divendres, 16 d'abril, per a la celebració d'una primera reunió davant la seva voluntat d'iniciar un procediment d'acomiadament col·lectiu (ERO) a Espanya, que afectarà tant els serveis centrals com la xarxa comercial.

Així, aquest pla d'ajust s'aplicarà sobre BBVA S.A., que compta amb al voltant de 23.300 empleats, quedant fora la resta de les societats de l'entitat a Espanya.