El 12% dels adults espanyols posseeixen criptomonedes. La dada, resultat d’un estudi basat en 42.000 enquestes a nivell mundial i realitzat per Finder, determina que Espanya té la cinquena taxa de propietat de criptomonedes més baixa dels 27 països inclosos en l’estudi, només per davant del Japó (11%), Alemanya (11%), els Estats Units (9%) i el Regne Unit (8%), i molt per sota de la mitjana global del 19%. Vietnam té la taxa de propietat de criptomonedes més alta del món (41%), seguit d’Indonèsia i l’Índia (30%). L’estudi es va basar en prop de 1.500 enquestes en el cas d’Espanya.

L’anàlisi de Finder corrobora altres estimacions sobre la implantació de criptomonedes a Espanya, amb un cert biaix a l’alça (en basar-se en una enquesta en línia). Un altre estudi de Statista apuntava a principis de l’any al 9%, mentre que el realitzat el 2018 assegurava que el 10% de la població reconeix posseir criptomonedes. En qualsevol cas no existeix un registre fidel, ja que la possessió de Bitcoin és anònima.

Més homes que dones

A Espanya, el Bitcoin és la moneda més triada (5%), seguida d’Ethereum (2%) i Bitcoin Cash (2%). El pes del Bitcoin és de la meitat respecte a la mitjana mundial (10%). Espanya també té el percentatge més baix de posseïdors de la criptomoneda Ripple (1% enfront del 2%-3% habitual en la majoria de països). Bitcoin ha tornat aquests dies a revaloritzar-se, entorn de la barrera psicològica dels 50.000 dòlars en alguns moments, després d’un creixement de més del 60% des de mínims de juliol. No sols Bitcoin es revaloritza. També ho fan Ethereum, Cardano, Chainlink o Polkadot per citar només algunes dels centenars de criptomonedas amb mercat.

Segons l’estudi de Finder, «a Espanya, els homes tenen més probabilitats de posseir criptomonedes que les dones: el 13% dels homes diu tenir alguna criptomoneda, en comparació amb el 10% de les dones». Espanya ocupa el lloc 23 de 27 països en possessió de criptomonedes.

El resultat d’aquesta enquesta no ha de portar a judicis de valor precipitats, ja que les raons per a comprar criptomonedes són variades, segons cada país. Les criptomonedes guanyen pes com a valor refugi o alternativa d’inversió en moments de baixos tipus d’interès. Però també en economies inestables és on la inversió en actius transnacionals té més sentit com a eina de protecció patrimonial. En altres països la inversió en criptomonedes s’ha posat de moda com a instrument d’inversió especulativa de risc. «Cada vegada més gent està buscant un actiu d’inversió com el Bitcoin que representa un dipòsit de valor a més d’oferir retorns molt atractius», explica Victoria Gago, cofundadora de la European Blockchain Convention. En la seva opinió, dos aspectes són especialment rellevants, la llibertat econòmica que transmet la compra de criptomonedes i la rellevància que assumeixen en les zones menys bancaritzades. «Prop de 2.000 milions de persones a nivell mundial no té ni compte bancari», recorda Gago, i en molts països es pateix híperinflació (Veneçuela (2720% a maig de 2021), Sudan (423% a juliol de 2021), Líban (101% a juny de 2021) i l’Argentina (52% a juliol de 2021).