La creació d’empreses a Girona va caure al juliol per tercer mes consecutiu, data la qual van néixer 120 societats mercantils. Tanmateix, la xifra és més elevada que la dels mateixos mesos del 2020 i 2019. Segons les últimes dades proporcionades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a les comarques gironines es van constituir 120 empreses noves, una xifra que ha anat baixant des de les 146 del mes de maig.

La creació de societats mercantils el mes de juliol a Catalunya ha crescut un 13,6% en comparació amb el mateix mes de l’any passat. En total, es van crear 1.642 societats el juliol. A més, se’n van dissoldre 129, un 16,2% més que en el mateix període de l’any passat. A Espanya, l’augment de societats mercantils el juliol és del 9,7% amb 8.379 societats constituïdes. Pel que fa a les dissolucions, a l’Estat se’n registren 1.503, un 4,7% més que en el juliol del 2020. El capital subscrit en la creació de les noves societats és a Catalunya de 64,8 milions d’euros, mentre que a Espanya supera els 507 milions.

Del total d’empreses constituïdes el juliol a Catalunya, 1.360 són a Barcelona, 45 a Lleida i 117 a Tarragona. Així mateix, del total de societats creades, la immensa majoria són societats limitades i només 8 societats anònimes.

D’altra banda, l’economia espanyola va registrar un increment del 85% de les insolvències empresarials en els primers vuit mesos de l’any, d’acord amb el seguiment dels processos concursals publicats en el BOE que realitza Iberinform.

Les dades aïllades del mes d’agost mostren un creixement del 7% enfront dels registrats fa un any, quan els confinaments i les moratòries decretades durant la primera ona de la pandèmia van reduir dràsticament la presentació de processos concursals.

Tant Espanya com els mercats de l’entorn han adoptat mesures per a frenar les declaracions de fallida, modificant els llindars de presentació, reduint la capacitat del creditor per a forçar la seva admissió o proporcionant suficient suport financer al deutor per a retardar la seva presentació. En el cas d’Espanya, encara que l’actual moratòria finalitzarà el 31 de desembre de 2021, les dades reflecteixen un increment dels nivells de concursalitat.

Catalunya, amb el 27% del total de casos, i Madrid, amb un altre 20%, són les comunitats autònomes on més concursos es declaren. Els segueixen la Comunitat Valenciana (14%) i Andalusia (11%). Per sectors, predominen les insolvències de companyies dedicades a serveis (49% del total), seguides per construcció (22%) i indústria manufacturera (15%).

Des de mitjan març de 2020, en el marc de contenció de la pandèmia, es van adoptar mesures econòmiques que no sols van reduir al mínim l’activitat concursal sinó també van congelar durant uns mesos la presa de decisions empresarials. Per això, en el conjunt dels primers vuit mesos de 2021, la constitució d’empreses va registrar un creixement del 48%. La constitució d’empreses es concentra a Madrid (23%), Catalunya (20%) i Andalusia (15%). Per sectors d’activitat, serveis (48% del total) i construcció (32%) concentren la creació de nou teixit empresarial, a molta distància de la indústria manufacturera (5%).