El director executiu de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha elaborat una anàlisi sobre la proposta de finançament autonòmic que va ser presentada la setmana passada pel Ministeri d’Hisenda, amb la fórmula de població ajustada, i ha conclòs que les comunitats autònomes més beneficiades respecte el model actual seran Extremadura i Aragó, i les més perjudicades Canàries i Galícia. Encara que Fedea valora positivament que el Ministeri d’Hisenda hagi mantingut en la seva proposta el «nucli» de les mesures defensades per la Comissió d’Experts de l’any 2017, ha criticat la utilització en la fórmula de població ajustada «de variables ad-hoc que introdueixen elements d’arbitrarietat al càlcul de les necessitats de despesa que tenen les comunitats autònomes».