La província de Girona és la segona de tot l’Estat tamb un major percentatge d’habitatges d’ús turístic, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents al passat mes d’agost. Segons l’institut estadístic, el 4,4% dels habitatges que hi ha la demarcació estan destinats a ús turístic, un percentatge només superat per les Illes Balears, on arriba fins al 5%. Tenint en compte que el percentatge d’habitatges d’ús turístic al conjunt de l’Estat és de l’1,2%, Girona se situa molt per sobre de la mitjana. En xifres absolutes, a les comarques gironines hi ha 21.438 habitatges d’ús turístic, situant-se com la quarta província d’Espanya amb una xifra més alta, només per darrera d’altres zones turístiques com Alacant, Màlaga i les illes Balears.

L’INE realitza aquest càlcul a través d’una operació experimental que té en compte els anuncis de vivendes d’ús turístic que hi ha a les plataformes digitals més utilitzades de tot l’Estat. D’aquesta manera, les dades no inclouen aquells habitatges que disposen de llicència d’ús turístic però que no exerceixen com a tals, i tampoc tenen en compte registres oficials com el de la Generalitat, ja que no totes les comunitats autònomes en tenen.

Les xifres indiquen que els majors percentatges d’habitatge d’ús turístic se situen, en general, a les zones costaneres i també a la ciutat de Madrid. Segons aquest càlcul, un 4,4% del parc de vivendes de les comarques gironines correspon a apartaments d’ús turístic. D’aquesta manera, la demarcació se situa en el segon lloc de l’Estat, només per darrera de les illes Balears (5%) i just per davant de Las Palmas (4%), Santa Cruz de Tenerife (3,6%) i Màlaga (3,5%). A més, entre els municipis que disposen de més d’un miler d’habitatges turístics, destaca el fet que Begur és el tercer de tot l’Estat amb un major percentatge: un 19,3% dels seus pisos o cases són d’ús turístic, percentatge que només superen Pollença, a les illes Balears (26%) i La Oliva, a les Canàries, que arriba al 25,6%.

La quarta en xifres globals

Si es deixen els percentatges per passar a observar les xifres globals, es pot comprovar que la província de Girona, amb 21.438 habitatges d’ús turístic, és la quarta de tot Espanya amb una xifra total més elevada. Per davant seu hi ha Alacant, amb 33.376, Màlaga, amb 31.737 i les Illes Balears (29.211), mentre que darrera seu, en cinquena posició, hi ha Las Palmas (21.097). D’aquesta manera, Girona es posiciona una vegada més com una de les províncies de l’Estat amb una major presència d’habitatges turístics. Per contra, les cinc províncies amb menys vivendes turístiques són Palència, amb només 166, Badajoz (326), Àlaba (328), Sòria (346) i Zamora (399).

Si s’analitzen les dades per comunitats autònomes, les que tenen un major nombre de vivendes turístiques són Andalusia (63.179), Catalunya (56.493) i la Comunitat Valenciana (51.047). Segons assenyala l’INE, totes tres juntes sumen prop de tres cinquenes parts del total de places que s’ofereixen a Espanya.

Catalunya, tanmateix, és una de les comunitats on els pisos turístics s’han vist més afectats per la crisi de la Covid-19. L’INE calcula que s’han perdut un 10,6% de places respecte l’anterior recompte, que s’havia fet l’agost de 2020. També hi havia hagut caigudes importants a la Comunitat de Madrid (-11,2%) i Navarra (-7,3%). En canvi, els principals creixements s’han produït a Cantàbria (9,7%), Galícia (7,6%) i Astúries (5,8%).