El 80% dels empresaris catalans preveu augmentar els ingressos aquest any

Un de cada cinc afirma haver-se vist afectat per les sancions i contrasancions per la invasió d’Ucraïna

Ddg. Madrid

La invasió d’Ucraïna per Rússia ha disparat la incertesa, que sempre és una enemiga per prendre decisions importants de despesa. A més, la brutal escalada de la inflació està minvant el poder adquisitiu dels agents econòmics. Però malgrat aquest escenari, el 80% dels empresaris catalans preveu aconseguir un augment de la facturació aquest any i gairebé la meitat, el 47%, espera fer-ho per sobre del 5%, segons es desprèn d’una enquesta realitzada per KPMG amb la col·laboració de la CEOE.

L’informe es basa en dues onades d’entrevistes, la primera realitzada entre desembre i febrer, i per tant prèvia a la guerra, i la segona duta a terme entre abril i maig. Curiosament, entra la primera i la segona ronda van augmentar tant els que veien la situació econòmica del moment com a bona (del 21% al 24%) com els que la consideraven dolenta o molt dolenta (del 13% al 17%). En allò que sí que hi havia coincidència és en l’augment del pessimisme: es van incrementar els que preveien un empitjorament de l’economia en els propers 12 mesos (del 14% al 39%) i es van ensorrar els que auguraven una millora (del 55% al 28%) .

Un de cada cinc empresaris catalans, de fet, afirma que s’ha vist afectat per les sancions imposades al Govern rus i les contrasancions decretades per aquest. Les que haurien causat un efecte més gran són de caràcter financer: el tancament en l’accés a la plataforma de pagaments internacionals Swift, la prohibició de fer transaccions amb quatre bancs russos i les restriccions imposades pel règim de Putin a les transferències de fons a l’estranger. En menor mesura es va fer referència a altres perjudicis, com ara les vendes d’actius immobiliaris o el tancament de l’activitat a Rússia.

El 62% dels empresaris catalans enquestats demanen al Govern central que prengui mesures per mitigar l’impacte en l’economia de la inflació, que per al 75% és la principal amenaça per al PIB. A més, un 42% demana potenciar la transformació digital i sostenible, i un 32% considera necessàries reformes estructurals. En matèria fiscal, el 18% dels enquestats considera que la pujada d’impostos és una de les principals amenaces per a l’economia espanyola en els propers 12 mesos.

Tot i el deteriorament de la conjuntura econòmica i l’augment de la incertesa, els empresaris catalans són majoritàriament optimistes sobre el futur immediat del seu negoci, si bé aquesta visió positiva s’ha moderat lleugerament per la invasió. Així, el 80% dels empresaris que preveu un augment dels seus ingressos aquest any és un percentatge set punts percentuals inferior al que ho esperava abans de la guerra. En aquest sentit, el percentatge d’empresaris que té previst augmentar les seves inversions es va mantenir pràcticament estable en el 64%.