18 de maig de 2020
18.05.2020
Diari de Girona
Administradors de finques

Les cancel·lacions i amortitzacions

17.05.2020 | 21:27
Les cancel·lacions i amortitzacions

Altres aspectes recollits en aquesta ordre ministerial d'ajuda al lloguer durant aquest temps de crisi i que cal que els interessats coneguin són els relacionats amb l'amortització o cancel·lació. En aquest sentit, s'especifica que la part arrendatària podrà realitzar la cancel·lació total o amortització anticipada facultativa del finançament, sense que això li generi despeses i/o comissions. En tot cas, la cancel·lació o amortització anticipada, total o parcial, es produirà de manera immediata en el supòsit en què se satisfaci, respectivament, la totalitat o part de l'import del préstec, el pagament, per la part arrendatària o bé, per les Administracions públiques competents en matèria d'habitatge o protecció social. Un altre dels aspectes més importants per poder accedir a aquest tipus d'ajuda són tenir molt clar i presents els terminis que s'han establert per a la presentació de les sol·licituds i la formalització dels préstecs. Per això és molt important saber que la part arrendatària haurà de presentar la sol·licitud davant l'entitat de crèdit, abans del 30 de setembre de 2020 i haurà de ser formalitzada abans de l'31 d'octubre de 2020, podent-se prorrogar de forma extraordinària fins el 30 de novembre i 31 de desembre si s'escau.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook