El Govern, amb caràcter excepcional i transitori, podrà acordar l'assumpció per l'Administració General de l'Estat de la gestió directa o intervenció de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques en determinats supòsits excepcionals. Aquests escenaris són: que puguin afectar l'ordre públic, la seguretat pública i la seguretat nacional.

«En concret, aquesta facultat excepcional i transitòria de gestió directa o intervenció podrà afectar qualsevol infraestructura, recurs associat o element o nivell de la xarxa o del servei que sigui necessari per preservar o restablir l'ordre públic, la seguretat pública i la seguretat nacional».

Així ho assenyala el text del reial decret llei 14/2019 de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, i que ahir va aparèixer publicat al BOE.

«Els recents i greus esdeveniments ocorreguts en part del territori espanyol han posat en relleu la necessitat de modificar el marc legislatiu vigent per fer front a la situació», argumenta el Govern a les disposicions generals.

Aquest reial decret llei modifica diverses normes, entre elles la llei general de telecomunicacions de 2014. En aquesta norma ja es parlava de la possibilitat que l'Executiu, també amb caràcter excepcional i transitori, pogués acordar l'assumpció per part de l'Administració de la gestió directa de determinats serveis o de l'explotació de certes xarxes.