El Govern manté la seva política de suprimir el peatge de les autopistes que conclouen el seu contracte de concessió amb empreses privades, que a més tornen a l'Estat.

El Ministeri de Transports ha formalitzat un nou contracte dins el procés per abordar la reversió de les dues properes vies de pagament que afronten aquesta situació, el tram de l'AP-7 entre Tarragona i la Jonquera, i l'AP-2 entre Saragossa i El Vendrell (Tarragona).

Aquestes dues vies, actualment gestionades per Abertis, sumen uns 450 quilòmetres i conclouen el seu contracte de concessió el 31 d'agost de 2021.

En concret, el Departament que dirigeix José Luis Ábalos ha formalitzat el contracte per realitzar un estudi sobre la previsible evolució del trànsit en aquestes vies una vegada que se suprimeixi el cobrament de peatge.

L'objectiu de l'estudi, que tindrà un cost de 538.466 euros, és determinar les "millors solucions" per a les obres i actuacions que calgui emprendre a les autopistes per acomodar la demanda després de la prevista "redistribució" dels tràfics una vegada s'aixequin els peatges, com poden ser la remodelació d'enllaços existents o la implantació d'altres nous.

El traçat de l'AP-7 entre Tarragona i Barcelona i aquesta ciutat i el pas fronterer de la Jonquera constitueix un dels de pagament que més trànsit registren, amb una mitjana de 47.500 i 39.000 usuaris al dia, respectivament, en cada tram. Per la seva banda, l'AP-2 comptabilitza uns 9.670 cotxes diaris.

La supressió del peatge i la reversió a l'Estat d'aquestes autopistes succeirà a l'AP-1 Burgos-Armiñón (Àlaba), la primera que va tornar a l'Estat el desembre de 2018 després de complir el seu contracte amb itinere, i el traçat de l'AP-7 entre Tarragona i Alacant i l'AP-4 Sevilla-Cadis, que ho van fer a finals de l'any passat una vegada vençuda la concessió que tenia Abertis.

El debat dels peatges

En el cas de les dues vies que vencen l'any vinent, amb la contractació d'aquest estudi de demanda el Departament que dirigeix José Luis Ábalos confirma que segueix endavant amb la reversió després que tant el Ministeri com la mateixa companyia d'autopistes desmentissin informacions que apuntaven que el grup havia sol·licitat una extensió del termini de concessió per compensar la caiguda de tràfics per la crisi.

L'Executiu manté així mateix la seva política respecte a les autopistes de peatge, ja que la patronal de grans constructores i concessionàries Seopan insistís recentment en la seva demanda d'articular un peatge per l'ús de tota la xarxa d'autovies.

El sector considera que, en l'actual conjuntura de crisi i augment de la despesa pública, la mesura permetria recaptar fons per costejar el manteniment de les vies i alliberar recursos de l'erari públic per a altres fins.

El Govern ja va apuntar a terme de l'anterior Legislatura la necessitat d'obrir un debat per consensuar un sistema de finançament de la xarxa de carreteres que en garanteixi la conservació i viabilitat futura.