Els metges interns residents (MIR) de Catalunya van desconvocar ahir la vaga després d'arribar a un acord «històric» amb les patronals sanitàries i l'Institut Català de la Salut (ICS). L'aturada va arrencar el 21 de setembre.

Un comunicat enviat a la premsa pel sindicat Metges de Catalunya, que ha donat cobertura a les mobilitzacions dels MIR, destaca que, entre d'altres millores, l'acord estableix que «la jornada efectiva dels residents no podrà excedir les 48 hores setmanals, incloent la jornada ordinària i les guàrdies, que seran com a màxim quatre al mes».

També es garanteix «un període mínim de descans continuat de dotze hores entre el final d'una jornada i l'inici de la següent», així com es determina que «el descans mínim setmanal serà de 36 hores ininterrompudes».

Els MIR també cobraran a partir d'ara un 5% més, que el 2021 ascendirà fins al 7% i s'incrementarà en un 8,5% «per cadascun dels anys de residència».

En l'aspecte formatiu, l'acord inclou la creació de la Comissió de seguiment dels programes de formació sanitària especialitzada de Catalunya, la formació no assistencial dins de la jornada ordinària i el compromís de finançar l'assistència a un congrés durant la residència.

Un 80% dels metges en formació han votat a favor de l'última proposta per millorar les condicions formatives, laborals i retributives i, així, posen fi a una vaga que ha tingut un seguiment alt, ha anat acompanyada de mobilitzacions al carrer i que ha trobat un suport social ampli.

El 73% dels MIR han recolzat la vaga de mitjana a Catalunya, un percentatge que ha estat més elevat a Barcelona (80%), igual que la mitjana a Tarragona (73%) i menor a Girona i Lleida (70%), segons han informat fonts de Metges de Catalunya, convocant legal de l'atur.